Forlag i Norge

Vi vil prøve å gi en oversikt over norske forlag. Mange av oss kan klare å liste kanskje 5-6-7 forlag på strak arm. Men det er en del flere…

Forlag i Norge på A

ABM-media AS

ABM-media AS er et norsk foretak som har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene.ABM-media AS ble etablert 8. november 2006. Per 2021 eies foretaket av OsloMet – storbyuniversitetet (45 % av aksjene), Norges museumsforbund (45 %) og Arkivforbundet (10 %). Foretaket driver sin virksomhet fra OsloMet.


Abstrakt forlag

Abstrakt forlag AS er et norsk forlag, etablert i Oslo i 1998 av Einar Plyhn. Det startet i det små som et lite enmannsforlag, men har hatt sterk vekst, og utgir fagbøker for universiteter og høyskoler, næringsliv og offentlig forvaltning. Hovedsatsingen er akademisk publisering innenfor alle sjangre: lærebøker, forskningsmonografier, oppslagsverk og antologier. Forlaget har egne fagredaktører fra forskning og undervisning.


Akademika forlag

Akademika forlag var et norsk akademisk forlag opprettet i 2012 som en følge av en sammenslåing av Tapir Akademisk Forlag og Unipub. Det inngikk som en del av Akademika-konsernet som ble eid av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). I 2014 ble forlaget oppkjøpt av Fagbokforlaget og fusjonert inn i dette forlaget. Forlaget utga lærebøker, forskningslitteratur og sakprosa – på papir og i elektronisk form – og samarbeidet med norske fagmiljøer. Akademika forlag produserte også doktoravhandlinger og kompendier for universitet og høyskoler. Forlaget utga omkring 160 nye titler i året, hadde 32 ansatte og en omsetning på nærmere 40 millioner kroner i 2012.


Akribe forlag

Akribe AS er et spesialforlag med i hovedsak faglitteratur og elektroniske produkter rettet mot sykepleie og helse- og sosialfag. Forlaget utviklet blant annet det elektroniske prosedyreverket PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Forlaget ble startet i 1999 av forlagssjef Marit Landsem Berntsen. I 2001 gikk Norsk Sykepleierforbund inn som eier og i 2004 ble forlaget etablert som aksjeselskapet Akribe AS. I mars 2012 ble forlaget solgt til Cappelen Damm og inngikk der i Cappelen Damm Akademisk.


Aller Media AS

Aller Media AS er et bladforlag i Oslo som eies av Aller Holding. Forlaget ble opprettet 1. oktober 2008, ved at Se og Hør Forlaget AS, Allers Familie-Journal AS og Aller Spesialmedia AS ble fusjonert med morsselskapet Norsk Aller AS. Fra 1. oktober 2009 ble navnet på det nye selskapet endret til Aller Media AS. Her er noen av Aller Media sine merkevarer: Allers, Autofil, Båtmagasinet, Brukhodet.no, Dagbladet, DinSide, Epla, Fineart, Henne, Jeger, KK, Kunst, Lommelegen, Mammanett, På TV, Samler og antikkbørsen, Se og Hør, Stylemag, ToppGirl, Vakre hjem og interiør, Vi over 60, Kode24


Almanakkforlaget

Almanakkforlaget er et privat forlag og et markedsnavn for Emil Moestue AS. 2. april 1912 undertegnet Emil Moestue AS en kontrakt med Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo om produksjon og utgivelse av Almanakk for Norge fra og med 1913-årgangen. Denne eneretten hadde Emil Moestue as helt frem til 1987, da Stortinget opphevet eneretten. Almanakkforlaget samarbeider med Ajasto i Finland og Almanacksförlaget i Sverige om utgivelse av almanakker og kalenderprodukter. Forlaget har to registrerte varemerker, 7.sans og Aplan.


Andresen & Butenschøn

Andresen & Butenschøn AS er et norsk forlag som ble opprettet i 1985 av Barthold A. Butenschøn, Hans B. Butenschøn og Anton Fredrik Andresen. I 2006 gikk Bjørn Smith-Simonsen inn på eiersiden i forlaget. 31. juli 2010 byttet forlaget navn til Dreyers forlag.


Andrimne Forlag

Andrimne forlag har hovedfokus på kommunikasjon innen kultur- og matkulturfeltet. De gir ut bøker og tidsskrifter og leverer andre kommunikasjonsløsninger innen denne nisjen. Selskapet ble etablert i 2001, og dets ambisjon er å bli Norges ledende innen kommunikasjon av norsk matkultur. Forlaget har tre forretningsområder: – Magasiner – Bøker – Markedskommunikasjon


Antropos forlag og bokhandel

Antropos forlag og bokhandel er det sentrale stedet for utgivelse og formidling av antroposofisk litteratur i Norge. Bokhandelen og forlaget holder til i Josefines gate 12 i Homansbyen og holder åpent daglig. Bokhandelen kan skaffe til veie all tilgjengelig antroposofisk litteratur på nordiske språk, engelsk eller tysk. Bokhandelen har også en egen avdeling for barn og ungdom, og formingsmateriell og barneleker i naturvennlige materialer.


Ariadne forlag

Ariadne forlag er et uavhengig norsk forlag som ble etablert i Bergen i 1983. Det gir ut faglitteratur basert på ikke-profitt-drift (frivillig arbeid og dugnadsvirksomhet). Senere ble forlaget knyttet til Senter for vitskapsteori (SVT, Universitetet i Bergen) og utga en rekke av dets publikasjoner. Ariadne forlag gjennomfører fagfellevurdering av de manuskripter som antas for utgivelse.
Redaktør er Lars Gule.


Armada Forlag

Armada Forlag var et imprint av forlagkonsernet Strawberry Publishing Norge. Armada Forlag ble startet i 2018 og utgav skjønnlitteratur. Anne Fløtaker var forlagsredaktør. Magnus Rønningen og Jonas Forsang var forleggere.


Asbjørnsens Forlag

Asbjørnsens Forlag er et lite forlag i Oslo drevet av forlegger Lars Eirik Asbjørnsen. Lars Asbjørnsen har jobbet lenge i forlagsbransjen og var med å etablere Fritt forlag, tidligere har han vært engasjert i Pantagruel og Piratforlaget. Forlaget har utgitt håndbøker og vitsesamlinger.


Aschehoug

H Aschehoug & Co W Nygaard AS, oftest kalt Aschehoug forlag eller bare Aschehoug (uttales «askehau»), er et norsk forlagskonsern, som i tillegg til forlagsdrift har store eierandeler i bokhandlerkjeder. Aschehoug er et av landets største forlag. Det utgir både norsk og utenlandsk skjønnlitteratur, fagbøker, skolebøker, verker og barne- og ungdomsbøker.


Aune Forlag

Aune Forlag AS, tidligere kalt Knut Aune Kunstforlag A/S og ofte bare omtalt som Aune, er et norsk forlag som utgir postkort, kalendere, turistprodukter og annet. Virksomheten omfatter også grafiske produkter som bøker, firmagaver og profilering. Forlaget selger mange av varene gjennom bokhandelkjedene Tanum, Ark, Norli og Libris og i kiosker og turistutsalg. Aune Forlag ble etablert i Trondheim i 1949 av Knut Aune. Aune var opprinnelig konditor, men ble fotograf og kortforlegger på grunn av melallergi.


Aventura Forlag

Aventura Forlag var et norsk forlag som ble grunnlagt i 1982. I 1990 ble det overtatt av Cappelen, men drevet videre som selvstendig forlag. I 1999 ble Aventura oppløst og gikk inn i Cappelen.

Forlag i Norge på B

Báhko

Báhko, tidligere skrevet Bágo, er et forlag lokalisert i Árran på Drag i Tysfjord som gir ut lulesamiskrelatert litteratur, triviallitteratur og undervisningsmateriell på lulesamisk språk.


Bazar Forlag

Bazar Forlag var et norsk forlag stiftet av forlagsmannen Øyvind Hagen i 2002. Forlaget hadde filialer i Sverige, Danmark og Finland. Bazar Forlag utga i hovedsak oversatt skjønnlitteratur og bakgrunnen for etableringen var ønsket om å starte et uavhengig forlagshus for kvalitetslitteratur. Bazar utgir flere bestselgende forfattere, deriblant Paulo Coelho, Dan Brown, Ildefonso Falcones, Tatiana de Rosnay, Bernard Cornwell, Katherine Pancol, Cecelia Ahern og Vikas Swarup. Forlaget ble i 2005 utnevnt til Årets mediegaselle av Dagens Næringsliv. Forlaget har hatt en del intern turbulens, og ved flere anledninger har hele redaksjonen nedlagt sitt arbeid eller sagt opp sine stillinger. I 2009 og 2010 var Bazar et av Norges mest lønnsomme forlag; imidlertid ble forlagets danske filial slått konkurs i 2009, blant annet på grunn av en underslagsaffære. I 2016 hadde forlaget igjen ingen faste ansatte, etter at hele staben hadde sagt opp, og forlagshuset Cappelen Damm kjøpte opp samtlige aksjer, men akter å videreføre en utgivelsesprofil med vekt på oversatt skjønnlitteratur.


Blix forlag

Blix forlag var et forlag som var eid av Bjørn Blix. Det ble drevet av bokhandler Sverre Scheen. Forlaget var sammen med Kamban forlag, Centralforlaget og Stenersens forlag et av de såkalte «NS-forlagene». Forlaget samarbeidet nært med NS og utga en stor del av NS’ propagandabrosjyrer og -litteratur under krigen. Det er derfor ofte omtalt som NS’ «partiforlag». Forlaget utgav ikke skjønnlitteratur, kun noen nytrykk av eldre bøker. Før krigen utga det foretakshistorie og et større verk om Oslo-marka. Under krigen kom i tillegg historiske verk og reiselivsskildringer. Mange av bøkene var oversatt fra tysk. Forlaget hadde en bestselger med Jonas Lie d.y.s reiseskildring «Over Balkans syv blåner» (1942).


Boksmia forlag

Boksmia forlag er et mindre, norsk bokforlag drevet av Olav Randen. Randen er småbruker og driver med geit, sau og forlagsdrift på sitt eget bruk, Ellingsgard i Ål. Der oppretta han Boksmia i 1997, med kontor og boklager på låven. Fram til 2007 hadde Boksmia gitt ut i 23 bøker, hvorav 16 på nynorsk.


F. Bruns Bokhandel

F. Bruns Bokhandel er en norsk bokhandel og forlag i Trondheim, etablert 1873. Det ble etablert av Andreas M. Brun og Anton Heiberg. Fra 1876 var Brun eneeier. Navnet kommer fra Fridthjov Brun, sønn av Andreas Brun. Firmaet har mottatt prisen «Årets Bedrift» i Trondheimsregionen, og har lenge vært blant byens sterkeste merkenavn. Bokhandelen hadde flere filialer i byen og i nabokommunene. Da Gyldendal bygget opp sin egen bokhandelkjede Ark kjøpte de i 2000 bokhandeldelen av selskapet fra fjerde generasjon Brun. Hovedbutikken på «Brunhjørnet» øverst i Nordre gate heter nå Ark Bruns. Familien Brun eier fremdeles eiendommen på Brunhjørnet.

Forlag i norge på C

Cammermeyers forlag

Frederik Albert Cammermeyer (født 27. desember 1838 i Innvik, død 18. februar 1893 i Hvitsten) var en norsk bokhandler og forlegger. 23. mai 1869 giftet han seg med Kaja Jeanette Petrea Nathalie Dybwad (13. januar 1846 – 1. april 1872), datter av bokhandler Christopher Andreas Dybwad (1817 – 89) og Kaja Jeanette Petrea Nathalie Steen (1809 – 78). Som 17-åring startet han hos Drammen-bokhandleren Harald Lyche (1854) og gikk i 1862 til Jacob Dybwad i Kristiania, der han i 1867 etablerte Alb. Cammermeyers bokhandel og forlag. Det ble i sin tid det eneste norske forlag som kunne måle krefter med den danske forlagsdominansen. Bokhandelen hadde et utvidet repertoar samt stilte ut og solgte kunst. I 1870 ansatte han den første kvinnelige ekspeditør i en norsk bokhandel. Cammermeyer, som først ble nektet medlemskap i Bokhandlerforeningen (1867), ble opptatt i 1868 og var formann der fra 1886 til 1891.


Cappelen

J.W. Cappelens Forlag, oftest bare kalt Cappelen, var et norsk forlag fra 1829 til 2007. Det ble grunnlagt av Jørgen Wright Cappelen og var et av Norges eldste forlag. Per 2007 bestod forlaget av flere virksomhetsområder, deriblant Cappelen Undervisning, Cappelen Litteratur, Cappelens Bokklubber, Map Solutions AS og Sentraldistribusjon ANS. Ifølge forlagets egne opplysninger utgav det omkring tusen titler årlig, hvorav 600–700 er lærebøker, resten skjønn- og faglitteratur av annen art. I 2007 slo Cappelen seg sammen med N.W. Damm & Søn og dannet det nye forlaget Cappelen Damm AS. Det ledes av Tom Harald Jenssen, som tidligere var administrerende direktør i Damm forlag. Fusjonen ble formelt gjennomført 1. november 2007. Forlagene ble samlokalisert i løpet av 2009.


Cappelen Damm

Cappelen Damm er et norsk forlag som ble dannet da forlagene J.W. Cappelen, grunnlagt i 1829 og eid av Bonnier, og N.W. Damm & Søn, grunnlagt 1843 og eid av Egmont, slo seg sammen i 2007. Forlaget omtaler seg selv som Norges største. Forlaget ledes av Tom Harald Jenssen, som har vært administrerende direktør i Damm siden 1990. Etter sammenslåingen hadde Cappelen Damm AS omtrent 550 ansatte, hvorav 320 i forlaget. Forlaget var eid i fellesskap av Bonnier og Egmont (50/50) fram til sommeren 2021, da Egmont ble eneeier.


Cappelen Damm Akademisk

Cappelen Damm Akademisk (CDA) er et norsk akademisk forlag, som utgir læremidler og fagbøker til høyere utdanning og profesjonsmarkedet. Forlaget har utgivelser rettet mot de fleste store studieretningene innen høyere utdanning; lærerutdanningene, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, sykepleie og helse- og sosialfag, juridiske fag og økonomi, markedsføring og organisasjonsfag. Cappelen Damm Akademisk utvikler også litteratur og digitale produkter og tjenester for profesjoner, som VAR Healthcare og Open Access-publisering via Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). Forlaget har drøyt 40 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Kristiansand og København. Forlagssjef fra 2012 er Birgit Skaldehaug.


Caspar forlag

Caspar forlag er et norsk forlag med base i Bergen. Forlaget gir ut bøker og hefter om matematikk, matematikkdidaktikk og pedagogikk for lærerutdanningene, og i tillegg har forlaget siden 1990 gitt ut tidsskriftet Tangenten. Forlaget ble stiftet våren 1981 av Stieg Mellin-Olsen og Marit Johnsen Høines. Målet med forlaget var å bidra til å utvikle et miljø for å støtte matematikkdidaktikk som eget fagområde. I samarbeid med Høgskolen i Bergen har Caspar utviklet det digitale læremiddelet matemania.no.


Commentum Forlag

Commentum Forlag AS var et norsk forlag etablert i 2005 som gikk konkurs i 2018. Forlaget hadde gitt ut bøker av både lokal og nasjonal karakter. Forlaget lå i Sandnes kommune i Rogaland. Hovedsatsingsområde var innen historie og fakta, men forlaget utga også skjønnlitteratur. Forlaget hadde 25-30 årlige utgivelser og var medlem av Den norske Forleggerforening.


Communicatio forlag

Communicatio forlag er et allment kulturforlag, grunnlagt i 2002 av Sverre M. Nyrønning.

Forlaget har kontor i Trondheim, og utgir primært skjønnlitteratur, men også sakprosa. Forlaget arbeider med å gjøre tekster av fribyforfattere og andre skribenter som har søkt ly i Norge på flukt fra forfølgelse og undertrykkelse, tilgjengelig på norsk. Blant de mest kjente er den tsjetsjenske prosaforfatteren Musa Mutaev og den iranske poeten og menneskerettighetsforkjemperen Asieh Amini.


Concreto Academic Papers

Concreto Academic Papers er et akademisk forlag, en uavhengig og ideell, ikke-kommersiell publiseringsinstans og -utgiver som har som formål å produsere og publisere spesielt teoretisk og akademisk forskningslitteratur. Et uttalt formål er å publisere og gjøre kjent for eksempel doktorgradsarbeid og teoretiske forskningsarbeid på tilsvarende vitenskapelige nivå. Teoretiske bidrag av samme akademiske kvalitet, men av mindre omfang, publiseres også. Den administrerer også rapportserien eller årboksformatet «Journal of Abstract and Normative Psychology». Redaktør er Torgeir M. Hillestad.


Credo Forlag

Credo Forlag ble grunnlagt i 1933 av Norges Kristelige Studentlag (i dag Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, forkortet NKSS). Forlaget skulle utgi «aktuelle brosjyrer til spredning blant studenter og gymnasiaster». Den første utgivelsen var Autoritetsbehov og Kristustro av Ludvig Schübeler. Fram til 1965 var ingen fast ansatt for å drive Credo Forlag. Utgivelsene var tilfeldige og spredte. I 1965 ble satsingen på litteratur trappet vesentlig opp i organisasjonen og det ble ansatt egne litteratursekretærer. Et litteraturråd ble opprettet for å vurdere hvilke bøker som skulle utgis. Høsten 1968 ble det inngått en samarbeidsavtale med Lutherstiftelsens Forlag (det nåværende Luther Forlag) om fellesutgivelse av enkelte bøker.


CyberBook

CyberBook AS er et norsk forlag som utvikler og distribuerer nettbaserte læremidler. Selskapet ble grunnlagt i 1996. I 2001 lanserte selskapet, som en av de første i Norge, digitale læremidler på Internett. CyberBook tilbyr nettbaserte læremidler i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og grunnleggende dataferdigheter. Læremidlene brukes i grunnskolen, videregående, voksenopplæring og som nettkurs. CyberBook tilbyr også trykte og digitale læremidler for norsk for minoritetsspråklige.

Forlag i Norge på D

Damm

N.W. Damm & Søn AS, oftest bare kalt Damm, var et norsk forlag som utga skjønnlitteratur, faktabøker og undervisningsbøker. I tillegg utga de tidsskriftene Ny Tid, Vagabond (reisemagasin) og Vagant. Administrerende direktør var Tom Harald Jenssen. N.W. Damm & Søn AS ble grunnlagt i 1843 av Niels Wilhelm Damm. Forlaget var fra 1984 en del av Egmont-konsernet og etablerte seg gjennom oppkjøp og utvidet aktivitetsnivå etter 1990 som et av Norges fire store forlag (sammen med Aschehoug, Gyldendal og Cappelen), med «full forlagsbredde»: Skolebøker, underholdningslitteratur, faktabøker og oppslagsverk, kokebøker, barnebøker, tidsskrift og ny norsk og oversatt skjønnlitteratur. Forlaget ga blant annet ut bøkene om Harry Potter på norsk. Damm eide bokhandelkjeden Tanum og hadde 25 % eierandel i Lydbokforlaget.


Davvi Girji

Davvi Girji er et samisk forlag og mediabedrift lokalisert i Karasjok i Finnmark, stiftet i 1990. Forlaget har en bred språkvariasjon, med utgivelser på nordsamisk, sørsamisk, kildinsamisk, lulesamisk, norsk, svensk, tysk, finsk og engelsk. Davva Girji er det største samiske forlaget, og har spesialisert seg på skjønnlitteratur og lærebøker. Davvi Girji publiserer de store samisk-norske ordbøkene, og står bak teksting av samiske nyheter i NRK. Davvi Girji har også engasjert seg i arbeidet med samiske dataløsninger.


De norske Bokklubbene

De norske Bokklubbene AS er et bokklubbkonsern som siden 1961 har solgt bøker på postordre til norske husstander. Konsernet er eid av de tre forlagene Gyldendal (48,5 %), Aschehoug (48,5 %) og Pax forlag (3 %).


Det Frie Samfunns forlag

Det Frie Samfunns forlag er et forlag grunnlagt av Bertram Dybwad Brochmann. Forlaget ble etter B.D. Brochmann drevet av forfatteren og redaktøren Even Lorch-Falch fram til 2018, og hadde sitt tilholdssted i Elverum


Det norske aktieforlag

Det norske Aktieforlag (etablert 1898, nedlagt 1912) var et norsk forlag. Det kjøpte P. T. Mallings Boghandels forlag i 1899. Mallings forlag var på den tiden et Norges største og hadde drevet forlagsvirksomhet siden 1830. Ivar Aasen, Johannes Belsheim, A.M. Schweigaard, N. Nicolaysen og flere publisert på Mallings. Mallings ga ut vitenskapelige og historiske tekster samt praktiske lærebøker og håndbøker. På det skjønnlitterære området var Camilla Collett, Henrik Wergeland og Maurits Hansen på Mallings. Aktieforlagets leder var lærer og pedagogforsker Otto Anderssen, som var svoger av William Nygaard, som igjen var innehaver av forlagets viktigste konkurrent. Aktieforlaget ble oppkjøpt av Aschehoug i to etapper 1906 og 1912. Aktieforlaget fortsatte formelt å eksistere etter oppkjøpet.


Det Norske Bibelselskap

Det Norske Bibelselskap er en norsk, kristen stiftelse som oversetter, produserer og distribuerer Bibelen og bibeldeler i Norge. Bibelselskapet er organisert som et forlag som distribuerer Bibelen i ulike utgaver og andre bøker relatert til formålet, samt en innsamlingsavdeling som finansierer bibeldistribusjon i andre land. Det aller meste av dette formidles via De forente bibelselskaper (United Bible Societies), som har arbeid i over 200 land og territorier og representasjon i 145 land. De fleste kirkesamfunn i Norge er representert i stiftelsens styre.


Det Norske Samlaget

Det Norske Samlaget er et norsk forlag som utgir bøker og tidsskrift på nynorsk og norske dialekter. Selskapets formål er å utvikle, forvalte og spre nynorsk språk og litteratur. Forlaget har utgitt over 6000 boktitler siden 1868. Det Norske Samlaget er nå delt i to institusjoner: Litteraturselskapet, som er en kulturpolitisk interesseorganisasjon, og forlaget som siden 1978 er en selveiende stiftelse og står for forretningsdriften. «Litteraturselskapet Det Norske Samlaget» er en kulturpolitisk interesseorganisajon som skal legge forholdene til rette for nynorsk bokutgivelse, og har også ansvaret for flere legater og prisutdelingar som for eksempel Melsom-prisen og Emma og Elias Blix’ legat. «Forlaget Det Norske Samlaget» er fra 1978 skilt ut som selveiende forretningsdrivende stiftelse. Forlaget gir ut tidsskriftet Syn og Segn, bokverk, historiske, biografiske og skjønnlitterære verker, barne- og ungdomsbøker, bøker for høyere utdanning, ordbøker, vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker på nynorsk. Forlaget utgir rundt 100 nye titler årlig og har utgitt 65 litterære debutanter på 2000-tallet.


Dinamo forlag

Dinamo forlag (etablert av kommunikasjonshuset Dinamo 1. september 2001) er et norsk forlag. I 2006 solgte Dinamo forlaget til initiativtageren Ottar Samuelsen, som sammen med sjefredaktør Merete Henriksen har drevet forlaget siden. Gjennom rundt 15 år er det utgitt over 200 bøker. Noen av de største suksessene har vært Ona Fyr (Ingebrigt Steen Jensen), Typisk norsk (Petter Schjerven), Idas dans (Gunnhild Corwin), Stiansen til hverdags (Bent Stiansen), Alle dør alene (Hans Fallada), Historien om Pi (Yann Martel), Gourmet for begynnere (Øyvind Hjelle), Glassrommet (Simon Mawer), Restekjærlighet (Sara Heilmann og Klaus Døscher) og Norge – Portrett av en nasjon (div. forfattere). Forlaget har også markert seg ved å gi ut oppdragsbaserte bøker.


Dreyers Forlag

Dreyers Forlag A/S, ofte bare kalt Dreyer, var et norsk forlag. Forlaget startet opprinnelig som en trykkeribedrift i Stavanger i 1847, men forlagsdelen av virksomheten ble kjøpt opp av Barthold A. Butenschøn i 1942 og etablert som forlag da, med Butenschøn som direktør og dikteren Alf Larsen som hovedkonsulent. Senere overtok forfatteren Aasmund Brynildsen konsulentjobben. Butenschøn gikk av med pensjon i 1979 og etablerte noen år senere forlaget Andresen & Butenschøn sammen med Hans B. Butenschøn og Anton Fredrik Andresen. Halfdan Kielland overtok etter ham i 1979 i Dreyer.


Dyade

yade er et norsk forlag og et tidsskrift som tar for seg områdene psykologi, meditasjon, kultur og samfunn. Navnet Dyade er avledet fra gresk, dyas, «to», og henviser til to enheter som blir behandlet som én, et par. Tidsskriftet utkommer med fire nummer i året og hvert nummer behandler ett spesifikt tema. Tidsskriftet utkom første gang i 1969. Tidsskriftet får økonomisk støtte fra Kulturrådet. Tidsskriftet Dyade utgis av den norske meditasjonsorganisasjonen Acem, og redaktør er (2009) professor Halvor Eifring, professor i moderne kinesisk ved Universitetet i Oslo, og meditasjonslærer i Acem.


Dølaringen

Dølaringen boklag er et forlag som holder til på Lillehammer. Forlaget er eid av Gudbrandsdal Historielag, og har gitt ut Årbok for Gudbrandsdalen (Opprinnelig Årbok for Dølaringen) siden 1930. I tillegg gir de ut annen lokalhistorisk litteratur.

Forlag i Norge på E

Egmont Litor

Egmont Litor AS, tidligere bare kalt Litor eller Litor forlag, er et norsk forlag som særlig utgir barnebøker. Litor har tradisjonelt utgitt fargerike bildebøker og masseprodusert, internasjonal triviallitteratur for barn. Egmont Litor utgir også spill, aktivitetsbøker og annet. I 1988 ble spill-utgivelsene fra Damm forlag skilt ut til Litor. Egmont Litor er en del av det danske Egmont-konsernet.


Eide Forlag

Eide forlag er et norsk bokforlag i Bergen. Eide forlag utgir et mangfold av bøker til kirkelig og personlig bruk. Samarbeidet med Den norske kirke om utgivelse av salme- og gudstjenestebøker danner en solid bærebjelke i forlaget. I tillegg kommer et rikt og allsidig utvalg litteratur til bruk i kirke og hjem. Eide er en del av forlagshuset Vigmostad & Bjørke.


Elforlaget

Elforlaget har gitt ut bøker siden 1964, og spesialiserer seg på fagbøker til elektrobransjen. Forlaget gir ut faglitteratur for elektronæringen, og lærebøker til elektrofagene på videregående skole og til fag- og høgskoler. Bøkene dekker emner på både Vg1, Vg2 og Vg3 for elektrikere, energioperatører, energimontører og telekommunikasjonsmontører. I tillegg publiserer Elforlaget en rekke teoribøker for etterutdanning og spesialisering innen elektrofaget. Forlaget gir også ut bøker som er relevante for ledere av bedrifter i elektrobransjen, med temaer som ledelse og økonomi, samt tolking av forskrifter. I tillegg til bøkene lager også Elforlaget tilbehør i form av ressurser på nettsider. Dette kan være oppgaver, fasiter, illustrasjoner, skjemaer, filmer, oppdateringer, lenker med mer.


Emilia Press

Emilia Press AS er et norsk forlag, etablert i Oslo i 1986 av Ingebjørg Nesheim, Marianne Gunnarsjaa (Wimmer fra 1989), Erik Bergersen og Arne Gunnarsjaa. Sistnevnte gikk ut av forlaget i 1989. Forlaget er lite med en omsetning på rundt 500 000 kroner årlig, men har utvist stor overlevelsesevne og aksjekapitalen var helt eller delvis tapt både i 2006 og 2007. Forlaget har forestått utgivelser med høy litterær kvalitet; sakprosa og skjønnlitteratur; oversatt litteratur og original. En del av utgivelsene kan regnes som kvinnerelatert. Redaktør og daglig leder er Ingebjørg Nesheim, som tidligere har arbeidet som forlagsredaktør i Gyldendal Norsk Forlag. I redaksjonen arbeider også Erik Bergersen.


Ena forlag

Ena forlag utga primært illustrert barne- og ungdomslitteratur. Ena forlag ble etablert i august 2014 av Kristin Jobraaten. Forlagets første utgivelse var Jenta i veikanten, skrevet av Jon Ewo og illustrert av Jens Kristensen. Den 1. april 2017 ble Ena forlag kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke, og dervet videre som et imprint frem til våren 2022, av Ellen Seip, Nicolai Houm, Fredrik Di Fiore og Kristin Jobraaten. Forlagtes bestselgende serie var Mysteriene i Kråkeslottet barnehage av Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad. Utgivelsene inngår nå i Vigmostad & Bjørkes portefølje.


Ex Libris Forlag

Ex Libris Forlag AS var et norsk forlag, grunnlagt i 1982. Forlaget ble i 1999 kjøpt opp av Egmont Norge og i 2000 ble det fusjonert med Egmonts eget forlag N. W. Damm & Søn. Ex Libris utga norsk og oversatt skjønnlitteratur, samt dokumentarbøker, fagbøker og kunstkalendere.


Exlibris Media

Exlibris Media er et norsk bokforlag i Oslo. Forlaget het tidligere Exlibriz, men byttet navn i 2010.

Forlag i Norge på F

Fabritius Gruppen

Fabritius Gruppen er et norsk eiendomsselskap i Oslo. Fabritius-gruppen var tidligere et norsk grafisk konsern med lange tradisjoner som trykkeri og forlag. Selskapet var i mange år kjent under navnet Fabritius og sønner. Det hadde en omfattende produksjon av lærebøker, kataloger, blanketter og annet. Den grafiske virksomheten ble på 1970- og 1980-tallet gradvis tatt over av andre, og avvikla helt i 1991. Selskapet satsa isteden på eiendomsforaltning av de store eiendomsmassene til bedriften på Alnabru under navnet Fabritius Eiendom AS. Etter ti år med med eiendomsutvikling, ble selskapet solgt i 2001, og dagens aksjeselskap ble etablert.


Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er et norsk forlag som utgir faglitteratur og læremidler for hele utdanningsløpet; barnehage, grunnskole, videregående, fagskole og høyere utdanning. De har også en stor portefølje innen voksenopplæring, med vekt på norskopplæring for innvandrere og trafikkopplæring. Fagbokforlaget har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Trondheim og Sopot. Forlaget ble startet av i 1992 av Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke, og omsatte i 2015 for ca. 382 millioner i året.


Falken Forlag

Falken forlag var et forlag som gav ut politisk og samfunnsorientert litteratur, samt marxismens klassikere. Forlaget ble grunnlagt 20. september 1946. Blant initiativtakerne var Johan Borgen, Olav Rytter, Svale Solheim, Olav Dalgard, Reidar Roos og Finn Pettersen. Forlaget er tilknyttet Norges Kommunistiske Parti. Opprinnelig var Falken forlag kun ansvarlig for å gi ut verker skrevet før andre verdenskrig, mens forlaget Ny Dag hadde ansvar for nye utgivelser. Senere ble imidlertid forlagenes virksomheter slått sammen under navnet Falken Forlag. I 2013 ble forlaget avviklet.


Fantasi-Fabrikken

Fantasi-Fabrikken A/S er et produksjons- og utviklingsselskap i Tønsberg i Vestfold som særlig arbeider med tegneserier, barnebøker, barnefilmer og annen underholdning for barn med hovedvekt på utvikling av egne karakterer, univers og brand. Aksjeselskapet ble etablert i 1995 og eies av Morten Myklebust – kreativ leder og skaper – og Anne Thovsen – daglig leder og styreleder. Fantasi-Fabrikken har tidligere også laget en rekke historiske faktabøker for barn, blant annet fra norsk vikingtid og middelalder, deriblant om Middelaldergutten Brage, Olav – Viking og Helgen, Livet i Middelalderen, mfl. I 2009 utviklet og produserte selskapet også TV-serien og teaterforestillingen om Stubbefolket. Selskapet har skapt og utviklet karakteren og universet Den lille traktoren Gråtass/Little Grey Fergie gjennom bøker, teater, tv-serier, musikk og filmer. i 2013 ble YouTube-kanalen med Little Grey Fergie etablert, som i dag har flere 100 millioner visninger.


Fernanda Forlag

Fernanda Forlag – den gode fortelling er et lite bok-forlag som holder til på Aslakstrøm gård i Aremark. Forlaget ble etablert i 2008, og eies og drives av Sissel Margrethe Børke. Det drives også bokkafé på gården.


Filadelfiaforlaget

Filadelfiaforlaget AS var konsernnavnet for selskapet Korsets Seier Publikasjoner AS frem til 2022, og var et av den norske pinsebevegelsens fellestiltak. Hovedproduktet var ukeavisen Korsets Seier, men konsernets historikk omfatter en stor mengde publikasjoner som Bibelsk Tidsskrift, Pinseliljen, LivsGlede og Lederskap.


Findexa Forlag

Findexa Forlag AS var et nisjeforlag etablert i 2005. Findexa Forlag ble skilt ut fra Eniro høsten 2011, og ble et selvstendig selskap. Forlaget hadde kontorer i Oslo og Bergen, og arbeidet med digitale løsninger, content marketing, nisjeportaler og magasiner. Findexa Forlag ble slått konkurs 24. april 2015.


Flamme Forlag

Flamme Forlag er et lite norsk forlag i Oslo. Det ble etablert 1. april 2008 av Nils-Øivind Haagensen og Bendik Wold med Cappelen Damm som eier. Forlagssjefer og redaktører per 1. januar 2017 er skribentene Nils-Øivind Haagensen og Geir Nummedal, som tok over etter Wold da han ble kulturredaktør i Klassekampen våren 2016.


Flux forlag

Flux forlag er et norsk forlag etablert i 2003, som en del av den uavhengige stiftelsen Flux. Forlaget utgir hovedsakelig sakprosa, med helhet og dialog som viktige stikkord. Virksomheten sprang ut av tidsskriftet Flux, som ble utgitt i perioden 1993–2008. Her var filosofen Arne Næss en viktig bidragsyter. Han har også utgitt flere bøker på forlaget, deriblant Livsviktig (2007) sammen med Flux-gründer Henrik B. Tschudi. Blant andre norske forfattere tilknyttet forlaget er Erik Dammann, Pål Johan Karlsen, Helge Hognestad, Guttorm Fløistad (filosof), Astri Hognestad, Åse Dragland og Per Espen Stoknes. Forlaget har i underkant av ti utgivelser per år, med noe overvekt av oversatt litteratur.


Folkeskriftselskabet

Folkeskriftselskabet eller Selskabet for Folkeskrifters Udbredelse var et forlag som utga politiske småskrifter til støtte for Venstre fra 1879 til 1884.


Fonna Forlag

Fonna Forlag er et norsk forlag, grunnlagt som Nynorsk Vekeblad i 1934, organisert som andelslaget Fonna Forlag i 1940. Foruten Nynorsk Vekeblad har forlaget utgitt tegneseriene Ingeniør Knut Berg på eventyr og Vangsgutane. Forlaget har også gitt ut bøker av blant annet Johan Austbø, Engvald Bakkan, Lars Eskeland, Severin Eskeland, Leif Halse, Mary Hegge, Anders Hovden, Arna Audhild Vaage og Ivar Aasen.


Font forlag

FONT er et norsk forlag som ble etablert i 2005. Forlaget konsentrerer seg i hovedsak om utgivelse av oversatt skjønnlitteratur og norsk sakprosa. FONT drives av Halfdan W. Freihow og Knut Ola Ulvestad, som begge har en lang og variert bakgrunn i norsk bokbransje. Høsten 2017 ble forlaget kjøpt opp av Cappelen Damm og driver nå videre som et imprint under deres paraply.


Fontini Forlag

Fontini Forlag er et norsk forlag som spesialiserer seg på barne- og ungdomslitteratur. Fontini Forlag har utgitt noen av de mest populære barnebøkene i Norge de siste årene, som bestselgerne Amuletten og Gutta i trehuset. Forlaget utgir også prisvinnende og illustrerte faktabøker, i tillegg til klassiske gavebøker til de store anledningene som dåp, navnedag, konfirmasjon, bursdag og jul. Av ungdomsbøker har de blant annet utgitt den populære boken Vi var løgnere, av den kritikerroste forfatteren E.Lockhart. Fontini gir ut barnebøker fra hele verden, og har også noen norske forfattere, som Kokotopia-forfatter Simon Stranger.


Forfatterforlaget

Forfatterforlaget var et lite norsk forlag, som ble grunnlagt i 1976. Forlaget fokuserte på motkultur og ukjente forfattere, og stod blant annet bak debutbøkene til Ingvar Ambjørnsen, Elin Brodin og Gudmund Vindland. Fra 1980 til 1983 ble forlaget drevet fra et kunstnerkollektiv i Hølen.


ForfatternesForlag

ForfatternesForlag, egentlig ČálliidLágádus (nordsamisk) – men også TjaelljiBerteme eller TjállijAimmudahka, er en stiftelse etablert i 2002 som har som formål å gi ut bøker som formidler opplysninger og kunnskap om samer og samiske forhold til det samiske samfunnet. Stiftelsen har sitt hovedkontor i Karasjok og et avdelingskontor i Båteng i Tana, og driver forlagsvirksomhet med utgivelser på nord-, sør- og lulesamisk.


Forlag1

forlag 1 ble etablert i Oslo i 2006, og gir ut bøker om retorikk, ledelse, juss og samfunnsfag, samt skjønnlitteratur. Flere av forlagets utgivelser er blitt støttet av Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord, og forlaget har gjenutgitt skjønnlitterære verker av Knut Hamsun og Arnulf Øverland, samt bøker forfattet av Jacob Rosted og Johan Bernhard Hjort. Siden 2011 har en rekke av forlagets tidligere og nye utgivelser blitt publisert som E-bok.


Forlaget for by- og bygdehistorie

Forlaget for by- og bygdehistorie (eller Borgen forlag) ble etablert av Per Otto Borgen i Drammen i 1995 som et hobbyprosjekt.


Forlaget Kristiansen

Forlaget Kristiansen er et norsk bokforlag i Narvik. Forlaget ble etablert i 2005 av forfatter og redaktør Trond Kristiansen. Flere forfattere og poeter har i årene fra starten i 1995 blitt utgitt av forlaget. Forlaget har spesialisert seg på krigshistorisk sakprosa i serien K-dokumentar.


Forlaget Lille Måne

Forlaget Lille Måne AS er et norsk forlag, etablert høsten 2004 av Jan Mesicek, som siden har vært forlagssjef og hovedeier. Forlaget er innom alle sjangre, og har et hovedfokus på faktabøker, herunder enkelte utgivelser innenfor selvutvikling og alternative livssyn. Forlagets spesialområde er kosthold, spesielt lavkarbo, ketogen diett, glutenfri- og sukkerfri diett, steinalderkosthold (paleo) samt generelle bøker om helse, debatt og samfunn. Forlaget produserer lydbøker og e-bøker selv. Forlaget arrangerer flere konferanser rundt disse temaene, herunder «Høstkonferansen» der blant annet forlagets forfattere foreleser. Forlaget startet med dette i 2010. Av forfattere som er utgitt på forlaget er filmskaperne David Lynch og Terry Jones, Lise Askvik, Eckhart Tolle og lege Annika Dahlqvist.


Forlaget Oktober

Forlaget Oktober AS er et norsk bokforlag, etablert i 1970, og i dag et datterselskap 91% eid av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard). Forlaget utgir i dag hovedsakelig skjønnlitteratur. I 2011 var 105 forfattere tilknyttet forlaget. Oktober har ansatt fire forlagsredaktører for norsk skjønnlitteratur og en for oversatt litteratur. Geir Berdahl var forlagssjef fra 1979 til 2015. Fra juni 2015 overtok Ingeri Engelstad som ny forlagssjef.


Forlaget Reportasje

Forlaget Reportasje er et norsk forlag. Det er drevet av forfatteren og journalisten Egil Ulateig, som selv har gitt ut flere bøker på andre forlag, også på Forlaget Reportasje. Ulateig fagområde er nordmenn som kjempet for tyskerne under andre verdenskrig, og flere av bøkene hans har dette som tema. Han har flere ganger skapt debatt og avisoverskrifter grunnet avsløringer og/eller påstander han har kommet med i sine bøker.


Forlagshuset i Vestfold

Forlagshuset i Vestfold AS består av fire imprintforlag, Liv forlag, Lyst forlag, Jubel forlag og Forglemmegei forlag. Forlaget ble startet som et enkeltmannsforetak i høsten 2010, og endret til aksjeselskap to år senere. Forlaget eies av Myriam Halden Bjerkli og holder til på Skreppestad i Larvik. Forlagene gir ut bøker i flere sjangere, og har pr 01.01.2020 gitt ut ca. 300 bøker av over 200 forfattere fra hele landet.


Forlagshuset Vigmostad & Bjørke

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke er et norsk forlag med hovedkontor i Bergen og er per 2014 Norges fjerde største forlagshus. Selskapet hadde i 2016 en samlet omsetning på 966 millioner kroner med et driftsresultat på 50 millioner kroner. I 2013 var konsernets omsetning på 411 millioner kroner. Veksten har i stor grad skjedd ved oppkjøp. I 2016 ble Exlibris Media, NKI Forlag og Pedlex norsk skoleinformasjon kjøpt. Tidligere har selskapet kjøp Schibsted forlag, Piratforlaget og Akademika bokhandel.


Fram forlag

Fram forlag var et norsk forlag. Det ble etablert som publiseringsorgan for organisasjonen Mot Dag i 1929, med Erling Falk som pådriver og Torolf Elster som tidlig medarbeider. Forlaget ble overtatt av Tiden Norsk Forlag i 1936.


Fredhøis Forlag

Fredhøis Forlag A/S (1927–92) var et norsk forlag som ble grunnlagt i 1927 av Fred A. Fredhøi (1890–1979). Forlaget er mest kjent for Skib O´ Hoi, Norges første ukeblad for sjøfolk som gikk inn tidlig på 1960-tallet. Utover å utgi seriene til Barbara Cartland og John Galsworthy. Ellers gikk det i populær-vitenskapelige bøker for barn og voksne, blant annet om naturen. Forlaget stod for Damenes bokklubb som i 1984 hadde 10 000 medlemmer. I 1985 utvidet det med Bokklubben 4 bøker der man måtte kjøpe fire bøker (eller ingen). Forlaget var ikke med i Forleggerforeningen og ble overtatt av den danske Egmont-gruppen i 1992, hvilket gjorde den til Norges største utgiver av pocketbøker.


Frifant

Frifant forlag AS var et forlag som ble stiftet i 1997, og hadde hovedkontoret sitt på Nesodden. Forlagets utgivelser var blant annet lokalhistorie, norsk og gresk kultur, men også humoristiske betraktninger og liknende. Forlaget ble ledet av Arve Torkelsen, som selv har forfattet enkelte bøker, og redigert en del av de utgitte samlingene. Vinteren 2011/2012 meldte Torkelsen at han ville avvikle enmanns-forlaget og nyte en tilværelse som pensjonist.


Frihet forlag

rihet forlag utgav sin første bok i 1999, men ble først registrert som forlag i 2001. Forlaget utgir bibeltro kristelig litteratur som i hovedsak er skrevet av norske forfattere. Frihets grunnlegger, eier og daglige leder er pastor Ulf Magne Løvdahl. Frihet forlag har markert seg som en stadig viktigere aktør på det kristne bokmarkedet, og har utgitt bøker skrevet av forfattere innenfor de fleste norske kirkesamfunn. Flere av forlagets utgivelser har vakt interesse også i utlandet, og er derfor oversatt og utgitt i land som Sverige, Danmark, Tyskland og USA.


Friluftsforlaget

Friluftsforlaget er et forlag startet i 1994 i Arendal. Forlaget er et av de største på Sørlandet, med 40 utgitte bøker i forskjellige emner (2016). Forlaget drives av økologen og forfatteren Johan Christian Frøstrup.


Frisk forlag

Frisk Forlag ble stiftet i 2013 av fysioterapautene Lennart Krohn-Hansen og Anders Aasen Berget og har hovedkontor i Stavanger. Forlaget har fokus på illustrerte bøker om trening, kosthold, samt fysisk og mental helse.


Fritt forlag

Fritt forlag var et norsk bokforlag som ga ut norske og oversatte noveller, romaner og faktabøker. Forlaget ble startet av Øyvind Asbjørnsen og hans bror Lars Eirik Asbjørnsen i november 2005. Forlegger var Øyvind Asbjørnsen, og sjefredaktør var Bent Hvale. Fritt forlag hadde kontor i Oslo. Etter i underkant av seks års drift ble Fritt Forlag erklært konkurs i 2011.


Færder forlag

Færder forlag er et lite bokforlag i Vestfold som utgir fag- og skjønnlitteratur med lokal tilknytning. Redaktør og forlegger er forfatter og journalist Bernt Eggen. Færder forlag ble dannet i Tønsberg i august 1997 av Tunsberg Litterære Selskap og det lokale kulturtidsskriftet «Kult» der Bernt Eggen er redaktør. Aksjeselskapet Færder forlag gikk imidlertid konkurs etter 29 utgivelser i 2001, og drives i dag av Eggen som enkeltpersonforetak. Hittil har novelleantologiene «Tyve toner» (1997) og «Tretti toner» (1998) hatt høyeste opplagstall med henholdsvis 3000 og 2500 trykte eksemplarer.

Forlag i Norge på G

Galehuset forlag

Galehuset forlag ble opprettet i Oslo i 1993 av forfatteren og skuespilleren Arild Svensgam. Forlaget har gitt ut tre bøker: De er døde – men lever i Oslo (1993), De er døde – men lever fortsatt i Oslo (1999) og Englehierarkiet av Esben Jaer (1996). De to første er kildeskrifter over Oslos gater og omhandler 770 gater som har fått navn etter avdøde personer. Englehierarkiet er et personlig dokument om schizofreni, et sterkt møte med en vanskelig sykdom.


Gasspedal

Gasspedal er et norsk forlag med hovedkontor i Bergen. Det ble grunnlagt i 1999 av Audun Lindholm, som fortsatt er redaktør i forlaget. Susanne Christensen og Øystein Vidnes har tidligere vært redaktører, henholdsvis fra 2003 til 2006 og 2003 til 2005. Gasspedal presenterer seg som «et skandinavisk mikroforlag» på sine nettsider, noe som gjenspeiles i at forlaget utgir tekster på alle skandinaviske språk. Verkene bestilles av forlaget, og utgivelsene til nå har vært samlet under vignetten «Biblioteket Gasspedal». Utgivelsene tøyer gjerne de gjengse krav til sjanger, form og format.


Gnist (tidsskrift)

Gnist (tidligere Røde Fane og Rødt!) er et norsk marxistisk tidsskrift, utgitt av Forlaget Rødt. Det utkommer med fire ordinære nummer i året. Redaktøren velges av landsstyret i Rødt, men er ikke underlagt politisk styring utover dette. Fra 1993 til 2016 var Erik Ness redaktør. Ingrid Baltzersen overtok redaktørvervet fra og med nummer 1, 2017.


Gode Dager

Gode Dager er et norsk forlag, og en podkast, skapt av Øystein «Pølsa» Pettersen og Hans Olav «Hanso» Ingholm. I 2021 satte podkasten Gode Dager søkelys på spiseforstyrrelser i idretten. Gjennom et samarbeid med VG hadde de flere podkastepisoder om emnet, blant annet med tidligere langrennsløper Marthe Kristoffersen, og langrennsekspert Petter Skinstad. Høsten 2021 fortalte Pettersen i podkasten at han nylig hadde hatt hjernehinneblødning.


Grøndahl & Søn Forlag

Grøndahl & Søn Forlag A/S var et norsk forlag. Det ble grunnlagt av Christopher Grøndahl i 1812. Fra starten av drev forlaget kun med trykkerivirksomhet, men fra 1875 ble forlagsvirksomhet en del av forlaget. I 1990 ble forlaget overtatt av Cappelen forlag, men ble da fortsatt drevet som et selvstendig forlag. I 1991 ble Grøndahl & Søn slått sammen med Dreyers Forlag A/S under navnet Grøndahl og Dreyers Forlag A/S. Det ble fullt ut eid av Cappelen. I 1999 ble Grøndahl og Dreyer oppløst og integrert i Cappelen, og merkenavnet er derfor ikke lenger i bruk.


Grøndahl og Dreyers Forlag

Grøndahl og Dreyers Forlag ble dannet i 1991 da Dreyers Forlag ble slått sammen med Grøndahl & Søn Forlag. Det sammenslåtte forlaget var eid av Cappelen. I 1999 ble Grøndahl og Dreyers Forlag oppløst og det gikk inn i Cappelen.

Forlag i Norge på H

H Press

H Press var et norsk forlag etablert av Jørn H. Sværen i 2004. Forlaget utga oversettelser og bokserier med tematiske eller formelle rammer. H Press ble nedlagt 31. desember 2009.


Heinesen forlag

Heinesen forlag er et norsk-dansk forlag som gir ut skjønnlitteratur og bøker innen kunst og kultur. Forlaget ble etablert i 2005 og utgir rundt ti titler hvert år.


Hermon forlag

Hermon Forlag er et kristent forlag som utgir bibler, andaktsbøker, barnebøker, romaner, biografier og gavebøker. Forlaget ble grunnlagt i 1983 av ekteparet Heidi Lysåker Andersen og Svein Andersen i Sudndalen i Hallingdal. Den første boken som ble utgitt, var Aldri for gammel for Gud samt tre barnebøker om Jesus. Fra sitt hjem drev de forlaget som familiebedrift. Alt året etter, i 1984, ble boken Aldri for gammel en bestselger, og den ble etterfulgt av Når dine penger blir verdiløse. Bedriften vokste raskt, og de måtte leie lagerplass hos Hermon høyfjellshotell.


Hilt & Hansteen

Hilt & Hansteen var et forlag som ble etablert i 1985 av Torstein Hilt (senere Brim Hilt) og Bjørn Hansteen-Fossum. I 2005 ble forlaget kjøpt av Cappelen Damm. Forlaget hadde utgivelser i de fleste sjangre, men med hovedvekt på kropp-sjel-segmentet, også kalt «alternativ litteratur» i bokbransjen (new age). Hilt & Hansteen etablerte Bokklubben Energica i 1992. Energica ble en av landets største bokklubber.


Hjemmets bokforlag

Hjemmets bokforlag var et norsk bokforlag som ble opprettet 1969 som en del av Hjemmet-Gruppen, eid av danske Egmont. Forlaget utgav i årene 1985 til 1990 blant annet Hjemmets store leksikon. I 2001 ble forlaget slått sammen med N.W. Damm & Søn.


Hovde & Brekke Forlag

Hovde & Brekke Forlag ble etablert i 2010 av Michael Brekke og John Øyvind Hovde, og er et av de yngre og mindre forlagshusene i Norge. Fortsatt i dag er det de to grunnleggerne som driver bedriften og innehar rollene som forlagsdirektører. Hovde og Brekke Forlag gir i all hovedsak ut oversatt skjønnlitteratur fra språk som ikke er umiddelbart forståelige for nordmenn flest. Blant forlagets mest profilerte utgivelser finner vi et par romaner av argentineren Cesar Aira. Utover den oversatte litteraturen har forlaget også gitt ut en fagbok om nynorsk og det som av mange regnes som Norges første roman; Nicolai Wergelands Haldor Smeks smaae Tildragelser i Livet, Eventyr, Bemærkninger og Meninger.


Huitfeldt Forlag

C. Huitfeldt Forlag AS er et norsk forlag. I 1970 opprettet Claus Huitfeldt et selskap med samme navn hvor de hovedsakelig utga bøker om kultur og kunst. Første bok var en nyutgivelse av Carl Huitfeldts (1895-1949) «Norge i andres øyne» fra 1932.


Humanist Forlag

Humanist Forlag AS er et norsk forlag som gir ut bøker med utgangspunkt i vitenskapelige, livssynsrelaterte, filosofiske eller kulturelle spørsmål. Forlaget ble stiftet i 1995 og gir ut mellom åtte og tolv bøker hvert år. Forlaget har to ansatte, blant dem forlagssjef Bente Pihlstrøm. De to største aksjonærene er Pax forlag og Human-Etisk Forbund.


Høyskoleforlaget

Høyskoleforlaget er et norsk forlag stiftet i 1991. Forlaget utga pedagogisk tilrettelagte fagbøker i trykt og digital form, med et særlig fokus på helse- og sosialfag, førskole- og allmennlærerutdanning, humaniora, natur-, og samfunnsfag samt journalistikk- og mediefag. I 2011 ble Høyskoleforlaget kjøpt av Cappelen Damm. Forlaget er en del av Cappelen Damm Akademisk, med hovedsatsningsområde innen pedagogikk og lærerutdanning. Avdelingen holder til i Kunnskapsparken på Gimlemoen, universitetsområdet i Kristiansand.

Forlag i Norge på I

Iđut

Iđut AS (Idut AS) er et lite, norsk bok-, tidsskrift-, film- og musikkforlag i Ikkaldas i Indre Billefjord i Porsanger. Det utgir skjønnlitteratur, barnebøker, læremidler, fagbøker, generell litteratur, musikk og film. Det gir også ut magasinet Š for ungdom (redaktør Inga Marja Steinfjell, journalist Máret Ánne Sara) med hovedkontor i Karasjok. Utgivelsene er i hovedsak på nordsamisk, i tillegg til lulesamisk, sørsamisk, kvensk og norsk. Daglig leder i 2006 er Åge Persen. Redaktør er Nan Persen.


Ishavsmuseet Aarvak

Ishavsmuseet Aarvak (opprettet 1981 i Brandal i Hareid kommune) er en stiftelse for å dokumentere norsk polarhistorie (sjøfart, forskning og fangst). Det er ett av få offentlige polarmuseum sør for Polarmuseet i Tromsø.

Forlag i Norge på J

J.M. Stenersens Forlag

J.M. Stenersens Forlag AS er et norsk bokforlag grunnlagt i 1892, som siden 2003 har vært eid og drevet sammen med Kagge forlag. Forlaget var i fire generasjoner drevet av personer fra Stenersen-familien.


Johan Grundt Tanum forlag

Johan Grundt Tanums forlag var et norsk forlag etablert i 1933 av Johan Grundt Tanum. Forlaget fusjonerte i løpet av perioden 1959 til 1976 med Olaf Norlis forlag, som var stiftet i 1890 av Olaf Norli.


Jår’galæd’dji

Jårgalæđđji Å/S (på nordsamisk: Jår’galæd’dji), er et tidligere norsk bok- og musikkforlag som var lokalisert i Båteng i Tana kommune i Finnmark. Forlaget ble startet av Odd Ivar og Aage Solbakk, med utgivelser av musikk fra 1974 og bøker fra 1976, og ble regnet som det største samiske forlaget i sin tid. De fleste utgivelsene er på nord-, sør- og lulesamisk.

Forlag i Norge på K

Kagge Forlag

Kagge Forlag ble startet av Erling Kagge i 1996, inntil 2000 under navnet Familievennen AS. Han eier selv 88 prosent av forlaget, mens Arne Hjeltnes, Toppen Bech og Are Herrem eier de resterende tolv prosent. I 2018 var omsetningen på ca. 98 millioner NOK. Forlaget har 33 ansatte.


Kaleidoskopet

Kaleidoskopet utgir Karrieremagasinet Kaleidoskopet og publiserer nettsidene Karrieremagasinet og Utdanningsmagasinet. I tillegg utgir Kaleidoskopet bøkene Casehåndboken og Jobbsøkerskolen og utvikler produkter for jobbsøking, herunder kurs og hefter. I tillegg har Kaleidoskopet ansvar for utgivelsen ANSAs håndbok for utdanning i utlandet.


Kamban forlag

Kamban forlag var et norsk forlag som var eid av journalisten og nazipolitikeren Hans S. Jacobsen (1901–1980). Det var ideologisk nært knyttet til Vidkun Quislings tyskvennlige fascistparti Nasjonal Samling (NS) under andre verdenskrig 1940–1945, og er omtalt som et av NS-forlagene sammen med Blix forlag, Atlantic forlag, Viking forlag, Stenersens Forlag og Centralforlaget.


Kapabel Forlag

Kapabel Forlag er et forlag som holder til i Bergen. Forlaget utgir skjønnlitterær og historisk litteratur, fortrinnsvis fra og for det lokale markedet Bergen og Hordaland. Daglig leder er Otto Ersland. De mest kjente bøkene til forlaget er Dei fine ferjene (2005), Frå Krigsskip til flaggskip (2006).


Kolofon forlag

Kolofon Forlag AS er et norsk forlag for forfattere som vil gi ut sine bøker selv, og er Norges største i sitt slag. Forlaget ble startet i 1999. Hvert år utgis mellom 150 og 200 boktitler. 2.500 forfattere har hittill publisert sine bøker via Kolofon Forlag, som eies av forlagssjef Widar Løw Trondsen. Hovedkontoret ligger i Oslo. Forlaget har tre avdelingskontorer: I Power House i Trondheim, på Amfi Moa Syd i Ålesund og i Artillerigården i Gamlebyen, Fredrikstad.


Kolon Forlag

Kolon Forlag er et norsk skjønnlitterært forlag. Kolon Forlag ble stiftet i 1995 og er et selvstendig forlag i Gyldendalkonsernet. Kolon Forlag ble ledet av Torleiv Grue fram til 2009 da Bjørn Aagenæs overtok som forlegger. Torleiv Grue gikk samtidig over i ny stilling som hovedkonsulent.


Kommuneforlaget

Kommuneforlaget AS leverer elektronisk baserte innholds- og kunnskapstjenester for kommunal og fylkeskommunal sektor, men utgir også faglitteratur bl.a. innen organisasjon og ledelse, helse og sosial og oppvekst og utdanning. Kommuneforlaget arbeider tett med kommunene i utviklingen av nye produkter, kvalitetssikring og oppdatering av eksisterende produkter. Forretningsideen er å vedlikeholde, kvalitetssikre og gjøre tilgjengelig den informasjon og kunnskap som er grunnleggende felles for alle kommuner. Kommuneforlaget kombinerer innholdskompetanse med teknologi, og målet er å være kommunenes samarbeids- og fornyingspartner. Kommuneforlaget er heleid av KS og har rundt 35 ansatte (2014).


Kulturbro forlag

Kulturbro forlag ble stiftet i 1992. Thorborg Anne Rebolledo Meisingset er daglig leder i forlaget, som holder til i Oslo. Forlagets mål er å bygge bro mellom de ulike kulturene som etter hvert er kommet til Norge gjennom innvandring. Slik arbeider de for å fremme integrering, kulturforståelse og språklæring.


Kunnskapsforlaget

Kunnskapsforlaget ANS er et norsk forlag som ble opprettet i 1975, og som hovedsakelig har utgitt leksika, oppslagsverk og ordbøker. Forlaget ble etablert for å utgi Store norske leksikon; dets viktigste produkter i dag er de «blå ordbøkene», både i papirutgaver og som elektroniske tjenester (se Ordnett). Kunnskapsforlaget var opprinnelig eid av forlagene Aschehoug og Gyldendal Norsk Forlag med halvparten hver, men i september 2018 overtok Gyldendal Norsk Forlag hele eierposten.


Kunstforlaget Munin

Kunstforlaget Munin ble etablert av Gudveig Høyem (1879-1949) i 1911. Allerede i etableringsåret 1911 fikk hun en kjempesuksess med utgivelsen av fire små billedbøker under samletittelen Kringla. Billedbøkene var påkostet med firefargers trykk og illustrasjoner av Sverrer Knudsen og Otto Valstad. Disse solgte bare i utgivelsesåret svimlende 50 000 eksemplarer.


Kurér forlag

Kurér forlag er et norsk uavhengig forlag for skjønnlitteratur og sakprosa, stiftet sommeren 2010. Forlaget eies og drives av Tarje Holtvedt og Torbjørn Ekelund.

Forlag i Norge på L

Land og kirke forlag

Land og kirke forlag ble grunnlagt i 1945. Øivind Seip Berggrav var første forlagssjef. Forlaget gikk inn i 1974 og Gyldendal Norsk Forlag overtok da katalogen.


Licentia Forlag AS

Licentia Forlag er et norsk forlag med hovedkontor i Bodø som utgir bøker etter trykk på forespørsel-konseptet (print on demand). Licentia Forlag startet opp i 2007, da som et DA eid av Diana Johnsen. I 2015 ble forlaget opprettet som AS og eies nå av Tonje Fredriksen og Veronica Christiansen. Licentia Forlag er et såkalt «Desktop Publishing-forlag». Disse oppstod på starten av 2000-tallet da eget-forlagene høstet mye negativ kritikk og utgivelser på eget forlag avtok. Licentia Forlag har et tilbud til alle som ønsker å gi ut sin egen bok, som enten er for smale for de store forlagene eller der forfatter vil beholde all redaksjonell kontroll selv.


Litteraturgarasjen

Litteraturgarasjen er en kulturformidler og et forlag som holder til i Porsgrunn. Litteraturgarasjen ble etablert i oktober 2011 av Per Erik Buchanan Andersen og Astrid Borchgrevink Lund. Motivasjonen for etableringen var «å fremme lese- og skrivelyst i Telemark». Dette har Litteraturgarasjen gjort gjennom å starte Porsgrunn litteraturfestival – Bjørg Vik-dagene, krimfestivalen Døden på Høyers, holde skrivekurs, arrangere forfattersamtaler og konserter, gi ut magasiner og bøker samt publisere redaksjonelle saker og anmeldelser på sin nettside.


Liv forlag

Liv forlag er et norsk bokforlag. Det utgir både fag- og skjønnlitteratur. Forlaget har kontor i Larvik. Det ble etablert i 2010 i samarbeid med nettsiden Litteraturivestfold.no. Per desember 2012 har forlaget utgitt 30 titler, innen sjangrene fakta, poesi, barn og ungdom, historiske romaner, kriminal og tegneseriealbum. Over halvparten av forfatterne er debutanter, men det er også mer etablerte forfattere i stallen, blant annet Lillian Wirak Skow, Jørn Lier Horst, Marion Lund, Steinar Høiback, Tor Halstvedt, Finn Wellberg, Liv Hege Refsdal og Myriam Halden Bjerkli. Sistnevnte er også forlagsredaktør i Liv forlag.


Lunde Forlag

Lunde Forlag AS er et mellomstort, norsk forlag som først og fremst utgir kristen litteratur i forskjellige sjangre for barn og voksne, men også mer allmenne bøker. Lunde forlag er tilknyttet konsernet Lunde Holding som i tillegg driver bokhandler i kjeden Bok & Media, bibelforlaget Norsk Bibel og tidsskriftet Fast Grunn. Forlaget har sin egen bokklubb, Bokklubben Perspektiv. Lunde Forlag ble grunnlagt i Bergen 1905 av Andreas O. Lunde og overtatt av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i 1944. Forlaget flyttet til Oslo midt i 1950-åra og er nå etablert på Sinsen. Lunde har hovedkontor på Fjellhaug sammen med Misjonssambandet.


Luther Forlag

Luther Forlag AS er blant Norges eldste eksisterende bokforlag, med røtter som går tilbake til 1860-årene. Forlaget har en luthersk kristen profil. Utgivelsene teller mellom 40 og 50 titler i året og inneholder både norsk og oversatt litteratur. Luther Forlag utgir teologiske fagbøker, konfirmantlitteratur, skjønnlitteratur, andaktsbøker, sangbøker, barne- og ungdomsbøker og bøker om kristen tro generelt. Forlagsvirksomheten startet under navnet Lutherstiftelsen i 1868, med oppgave å produsere og distribuere «Skrifter af opbyggeligt Indhold». I 1974 ble forlaget utskilt fra Lutherstiftelsen og gikk sammen med Nomi Forlag og Sambåndets forlag til Luther Forlag.


Lydbokforlaget

Lydbokforlaget var et norsk forlag som utga lydbøker. Forlaget ble etablert i Melhus i 1987. I 1995 etablerte de en avdeling i Oslo og i 2013 ble hovedkontoret på Melhus ble nedlagt og flyttet til Oslo. Forlaget ble etablert og ledet av spesialpedagogen Herborg Hongset og Hilde Nyseth. Det var eid i like andeler av en stiftergruppe og de tre forlagene Aschehoug, Gyldendal og Damm. Omsetningen var på 17,5 millioner kr i 2001, drøyt 54 millioner i 2006. og ca 40 millioner i 2013. Etter at Stiftergruppen solgte seg ut av forlaget i 2014 ble Gyldendal og Achehoug stående igjen som eiere med 50 % hver.


Lånepenger.no tilbyr å låne penger til norske kunder. Vanligvis betyr lån på dagen at du kan få pengene dine inn på kontoen din samme dag som du søker om lånet. Dette kan være nyttig hvis du trenger rask finansiering for uforutsette utgifter eller økonomiske nødsituasjoner.


Forlag i Norge på M

Magikon

Magikon forlag er et lite, norsk forlag etablert av illustratørene Kristin Roskifte og Svein Størksen i 2007. Magikon er et nisjeforlag som gir ut bildebøker og andre bøker med tilknytning til fagområdet visuell kommunikasjon og kultur.


Mangschou

Mangschou er et norsk forlag som ble etablert i 1997. Forlaget utgir barne- og ungdomsbøker samt enkelte bøker med lokal tilknytning. Redaksjonen holder til i Bergen.


Marxist Forlag

Marxist Forlag er et norsk venstresideforlag, opprettet i 2007. Forlagets formål er å gi ut litteratur og publikasjoner som behandler kultur, politikk og samfunnsspørsmål i et marxistisk perspektiv. Den første boken kom i 2007. Forlaget gir i samarbeid med Marxistisk Forum ut en serie av hefter som tar opp teoretiske og politiske spørsmål – Søkelys. Hefte nr. 1 kom mars 2009. I det første nummeret skrev spesialist i psykiatri, professor Svein Haugsgjerd om «Psykoterapi og frigjøring».


Mittet & Co.

Mittet & Co. A/S er et tidligere norsk forlag som gav ut kunstforlagartikler, først og fremst i form av en enorm mengde postkort, men også barnebøker og kunstlitteratur. Forlaget ble etablert som et bildebyrå av Ingebrigt Mittet (1875–1950) i 1899 og videreført og utvidet av sønnene hans. Kunstforlaget ble kjøpt opp av danske Chr. Olsen i 1987.


Museumsforlaget

Museumsforlaget er et norsk nisjeforlag som utgir bøker om kulturarv. Forlaget satser på historie, arkeologi og andre fag som forteller om fortid og nåtid for framtida. Museumsforlaget er eid av Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og har kontor i Trondheim. Forlaget ble startet opp i 2013.

Forlag i Norge på N

Nasjonal digital læringsarena

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et samarbeid mellom ti fylkeskommuner som tilbyr åpne digitale læringsressurser for bruk i videregående opplæring.

I tillegg til å være en samling av fritt tilgjengelige digitale læremidler, tilbyr NDLA også en rekke andre nettbaserte verktøy for deling og samarbeid på nett. Vestland fylkeskommune opptrer som juridisk ansvarlig enhet for samarbeidet. Oslo fylkeskommune deltar ikke i NDLA-samarbeidet.


Nautisk Forlag

Nautisk Forlag har røtter tilbake til 1896, da som Norges Handels og Sjøfartstidendes kartavdeling. Bedriften ble senere et eget datterselskap under navnet Nautisk Forlag. Nå under NHST Media Group. Nautisk Forlag har i dag kontorer i Oslo og Singapore, samt en butikk i Oslo. Bedriften leverer sjøkart og maritime publikasjoner til rederier og lystbåteiere.


Nisus forlag

Nisus forlag er et norsk forlag som blei stifta i 1994 og ga ut sine første titler fra 1995 av, deriblant Murray Bookchins Veier til en grønn framtid. Forlaget blei i starten drevet som et kooperativ, men så liggende brakk i en årrekke før en av de opprinnelige initiativtakerne, Atle Kultorp Hesmyr, gjenopptok virksomheten på egen hand, med hovedfokus på oversatte historiske klassikere. Et stort løft i reetableringsfasen var en norsk oversettelse av G. D. H. Coles fembindsverk Den sosialistiske tenkningens historie, (1789-1939), som er tilgjengelig i PDF-format på scribd.com. Det samme gjelder Edward Hyams’ Jordsmonn og sivilisasjon.


NKI Forlaget

NKI Forlaget er et bok- og læremiddelforlag som utgir undervisningsmateriell til videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universitet. I tillegg har forlaget bøker for trafikk- og transportopplæring samt pensumlitteratur til studenter ved NKI Nettstudier, NITH (Norges Informasjonsteknologiske Høgskole), Utdanningshuset, Bilder Nordic og Bjørknes Privatskole.


No Comprendo Press

No Comprendo Press er et norsk forlag som gir ut norske og utenlandske tegneserier og bøker i Norge. Forlaget ble startet av Espen Holtestaul og Hallvard Bratberg i 1992. No Comprendo Press har de siste år gitt ut mest tegneseriebøker, bildebøker for barn, og Anna Fiskes barneblad Rabbel, samt nyutgivelse av Olaf Gulbransson: Det var engang/Og så videre, og Pushwagner: Soft City, som er fra 1969-75. I 2009 gikk Dongery-kollektivet med sine bokutgivelser til No Comprendo Press.


Nordic Open Access Scholarly Publishing

Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) er en plattform for vitenskapelig publisering av bøker og tidsskrifter, gratis og fritt tilgjengelig for alle lesere, såkalt Open Access. NOASP er en del av Cappelen Damm Akademisk og ble opprettet i 2015. Alle utgivelser på NOASP er gull Open Access.


Nordkalottforlaget

Nordkalottforlaget er et lite forlag som holder til i Sentrumsgården Eidet på Stonglandseidet på Sør-Senja. Det er eid og drevet av Nordnorsk Magasin. Nordkalottforlaget blei starta i 1989 av Hans Kristian Eriksen, men Nordnorsk Magasin (grunnlagt i 1978) gav ut bøker også før dette. Forlaget gir ut skjønnlitteratur og sakprosa med tilknytning til nordlige områder. Daglig leder er Karin Stangnes. Redaktør er Hilde Katrine Eriksen.


Noregs Boklag

Noregs Boklag L/L var et norsk forlag stiftet i 1922 som Norsk Målkontor. Formålet var å spre nynorsk litteratur gjennom forlagsvirksomhet. Noregs Boklag ble overtatt av Det Norske Samlaget i 1985. Fra starten av og frem til på 1970-tallet var Noregs Boklag det ledende nynorske forlaget for skjønnlitteratur. Forfattere som Olav H. Hauge, Tor Jonsson, Jan-Magnus Bruheim, Knut Ødegård og Edvard Hoem gav ut bøker på forlaget.


Norsk Forleggersamband

Norsk Forleggersamband er en sammenslutning for norske forlag med en kristen profil. Sammen med Norsk Bokhandlersamband utdeler Forleggersambandet årlig Emmausprisen for bøker som «på en fremragende måte formidler og aktualiserer kristen tro og kristne verdier». Bokhandlersambandet og forleggersambandet har en velfungerende samarbeidsrelasjon til sine større, religionsnøytrale søsterorganisasjoner Den Norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening.


Norsk Jazzforlag

Norsk Jazzforlag ble etablert av jazzvokalisten Hilde Hefte i 2003 for å bevare komposisjoner av norske jazzutøvere. Det utgis nedskrevet musikk (noter) i samlehefter av blant andre Bjørn Johansen, Einar Iversen, Vigleik Storaas, Bjørn Alterhaug, Egil Kapstad, Hilde Hefte, Elin Rosseland, Petter Wettre, Inge Stangvik, Olga Konkova, Jan Gunnar Hoff, Eldbjørg Raknes, Rolf Kristensen, Eldbjørg Raknes, Karin Krog, Dag Arnesen, Tine Asmundsen, Tore Brunborg, Jan Erik Kongshaug, Knut Kristiansen, Hallgeir Pedersen og Live Maria Roggen, Marit Sandvik.


Norsk Maritimt Forlag

Norsk Maritimt Forlag AS utgir bladene Båtmgasinet og Seilmagasinet med tilhørende nettsider, samt leverer innholdet til VG Båt. Forlaget kjøpte Båtmagasinet fra Aller Media i 2020, og slo dette magasinet sammen med Båtliv til Norges klart største publikasjon for båtfolk. De trykte utgaven av begge magasinene er å få kjøpt i løssalg i Norge og Sverige. SEILmagasinet henvender seg til seilere, og har et samarbeid med 20 seilforeninger langs hele kysten. Båtmagasinet henvender seg til alle båtfolk med tester, gjør-det-selv artikler, turtips, reportasjer og råd om sjømannskap.


Norsk Musikforlag

Norsk Musikforlag Aktieselskap er et norsk forlag som spesialiserer seg på musikkrelaterte utgivelser, slik som lærebøker i musikk og noter.


Norske Bøker

Norske Bøker er et norsk forlag med hovedkontor på Rasta i Lørenskog. Forlaget ble etablert i 2004 av Franciska Munck-Johansen. Forlaget tilbyr vordende forfattere bistand til produksjon og design, mot at forfatteren selv bekoster deler av utgivelsen.


NorskeSerier

orskeSerier er fellesbetegnelsen på sjangeren historiske serieromaner som utgis av forlaget Cappelen Damm. Navnet NorskeSerier som ble tatt i bruk første gang i 2007 av daværende Damm (før fusjonen mellom J. W. Cappelens Forlag AS og N.W. Damm & Søn AS samme år). Blant de mest kjente forfatterne som skriver i sjangeren og som utgir sine bøker i NorskeSerier er Frid Ingulstad og Anne-Lise Boge. Ingulstad er mest kjent for serien Sønnavind, som handler om livet ved Akerselva og fabrikkarbeidernes kår på begynnelsen av 1900-tallet. Serien er utkommet i 49 bind per 1. januar 2012, og trykket i et opplag på 4,5 million. Anne-Lise Boge skrev fra 1998 til 2005 serien Arvesynd. Serien er på 26 bøker, og ble utgitt i et samlet opplag på 2,5 million eksemplarer, mens hittil 15 bøker (per 1. januar 2012) i romanserien Morshjerte er utgitt i et samlet opplag på ca. 1,5 million eksemplarer.


Norway Exports

Norway Exports er en engelskspråklig eksportpublikasjon som informerer og markedsfører norske næringsinteresser i utlandet. I løpet av et år produseres en rekke sektorpublikasjoner innenfor emnene norsk olje og gass, forskning og utvikling, energi og miljø, fiskeri og martimnæring.


Novus forlag

Novus forlag er et norsk akademisk forlag i Oslo, startet i 1971, som utgir tidsskrifter og bøker. Det utgir bl.a. tidsskriftene Collegium Medievale, Corrientes, DIN, DNVA Årbok, Agder Vitenskapsakademi Årbok, Musikk og tradisjon, Maal og Minne, Namn og Nemne, NOA, Norsk Lingvistisk Tidsskrift, Sosiologi i dag, Sosiologisk årbok og Tidsskrift for kulturforskning.


NRK Aktivum

NRK Aktivum AS ble opprettet som et heleid datterselskap av Norsk rikskringkasting i 1997 for å ta hånd om NRKs forretningsmessige virksomhet. Selskapet er lokalisert på NRKs lokaler på Marienlyst. NRK Aktivum skal skape inntekter ved å utvikle og distribuere rettigheter, produkter og tjenester med merkevaren NRK. Selskapet har en portefølje av inntektsbringende aktiviteter med tilknytning til NRKs redaksjonelle virksomhet.


Ny Dag

Ny Dag var et forlag tilknyttet Norges Kommunistiske Parti. Det hadde ansvaret for nye utgivelser, mens Falken Forlag konsentrerte seg om verker skrevet før andre verdenskrig. Virksomhetene ble seinere slått sammen under Falken Forlag, som drev forlagsvirksomheten videre, fram til det ble avviklet i 2013.


Nytt i Ukas forlag

Nytt i Ukas forlag holder til i Ålesund og gir hovedsakelig ut bøker av lokalhistorisk og -kulturell interesse. Forlaget er eid av Media Vest AS. Per oktober 2010 har Nytt i Ukas forlag gitt ut 15 titler.

Forlag i Norge på O

Olaf Norlis Forlag

Olaf Norlis Forlag var et norsk forlag. Det ble stiftet i 1890 av Olaf Norli (1861–1959), som alt hadde opprettet sitt eget bokhandelutsalg i Kristiania i 1883. Norli var inntil ca. 1940 regnet som det fremste nynorsk-forlaget, og utga forfattere som Olav Duun,Tore Ørjasæter, Vetle Vislie og Rasmus Løland og de første bøkene til Tarjei Vesaas.


Omnipax

Omnipax er et mindre, norsk forlag som gir ut barne- og ungdomsbøker. Forlaget ble etablert i 1998 og utgir rundt 30 titler hvert år, både norske og oversatte og skjønnlitteratur såvel som faktabøker. Redaktør er Erle Stokke. Forlaget har kontor i Oslo. Omnipax er en del av Imprintforlaget AS som ble dannet i 1999 og organiserer utgivelser under tre ulike varemerker eller forlagsnavn, nemlig barnebokforlaget Omnipax, Pegasus og fagbokforlaget Unipax. Imprintforlaget er igjen tilknyttet Pax forlag som opprinnelig ble etablert i 1964 som et venstreradikalt forlag.


Orfeus forlag

Orfeus Publishing, noen ganger nevnt som Orfeus forlag, er et norsk forlag som stort sett har fokusert på kunst-, arkitektur- og designutgivelser. Selskapet ble stiftet av Ole Rikard Høisæther i 1995, men ble i 2011 et selvstendig forlag etter å ha vært en del av Cappelen Damm i ti år. Sjefredaktør siden 2011 er Inger Schjoldager. I januar 2022 ble forlagsvirksomheten overdratt til nye eiere Birgitte M. Siem og Inger Schjoldager og flyttet til nye lokaler i Thomas Heftyes gate 41A i Oslo.


Orion Forlag

Orion Forlag AS var et norsk forlag etablert i 1994. Forlaget satset først og fremst på bøker innen reise, natur, prakt, dokumentar, kultur og fakta, praktiske nyttebøker og alternativ litteratur. Forlaget var medlem av Den norske Forleggerforening. I 2008 ble 51% av forlaget kjøpt av Media Bergen. Forlaget gikk konkurs i januar 2010.


Orkana Forlag

Orkana Forlag AS er et norsk forlag som ble grunnlagt i Stamsund i Lofoten i 1993. Forlaget har også kontor i Oslo, men har beholdt basen i Stamsund. Orkana gir ut sakprosa, skjønnlitteratur og barnebøker med tilknytning til kystmiljøer, nordnorske forfattere og temaer. Forlegger og redaktør er Elisabeth Johansen.

Forlag i Norge på P

Panthera Publishing

Panthera Publishing er et norsk bokforlag, etablert i 2009, og er eid og drevet av forlagssjef Anette Sivertstøl. Forlaget er det eneste forlaget i Norge som utelukkende gir ut bøker til forfattere som er under 25 år. I 2012 var tre forfattere tilknyttet forlaget. Panthera Publishing har ingen faste ansatte, og forlagssjef Anette Sivertstøl jobber gratis for forlaget.


Pax forlag

Pax forlag A/S (fra latin pax, «fred») er et norsk bokforlag, etablert i 1964. Forlaget holder til i Filmens hus i Dronningens gate 16 i Oslo. Pax Forlag eies i dag av firmaet Forlagsfinans, som i sin tur er kontrollert av Bjørn Smith-Simonsen. Pax eier 3 % av aksjene i De norske Bokklubbene og er en av de største aksjonærene i Humanist Forlag. Pax har dessuten flere tilknyttede imprinter, som barnebokforlaget Omnipax, fagbokforlaget Unipax, forlaget Bonytt med flere.


Pelikanen Forlag

Pelikanen Forlag er et norsk forlag som ble stiftet i 2010. Bak forlaget står blant annet forfatter Karl Ove Knausgård, Yngve Knausgård og Asbjørn Jensen. Daglig leder er Eirik Bø, som også har vært festivalsjef for litteraturfestivalen Kapittel. Forlaget har kontor i Stavanger. Pelikanen Forlag utgir sakprosa og skjønnlitteratur av både norske og utenlandske forfattere. De gir også ut tegneserien Rocky i bokformat.


Pennygirl

PennyGirl er en bokklubb for barn og unge som har hester som tema. Klubben ble etablert av Stabenfelt forlag i 1982. Siden spredte idéen seg til andre land, og etter hvert er det kommet tilsvarende klubber i Sverige, Finland, Tyskland, Østerrike, Sveits, Tsjekkia, Ungarn, Romania og Australia.


Kopinor Pensum

Pensumtjeneste AS (senere Kopinor Pensum AS) var et norsk lærebokforlag. Det ble opprettet etter en idé fra Universitetsforlagets direktør Trygve Ramberg i 1993. Selskapet hadde opprinnelig som oppgave å produsere kompendier og bøker på bestilling, og utviklet til dette formålet et eget automatisert administrasjons- og produksjonssystem (EKSi) som gjorde det mulig å produsere i mikroskopiske opplag til en tilnærmet ordinær pris. Pensumtjeneste AS ble i 2009 kjøpt av Kopinor og skiftet navn til Kopinor Pensum 1. november 2011. En ny tjeneste, Bolk, for levering av innhold og rettigheter for digitale kompendier stod ferdig i 2014. En ny bestillingstjeneste for behovsopptrykk Skaff ble tatt i bruk i 2015.


Per Sivle Forlag

Per Sivle Forlag AS, også kalt Sivle forlag, var et norsk bokforlag i drift på siste halvdel av 1970-tallet. Forlaget ble startet av AKP(m-l) midt på 1970-tallet, i en tid da partiets forlag Oktober drev med profilerte, politiske utgivelser. Oktober prioriterte marxistiske klassikere og ren «partilitteratur» som programmer, studiesirkler etc. Tanken var at Sivle-forlaget skulle utgi litteratur som hadde mindre partipreg, med en bredere skjønnlitterær profil.


Pioner forlag

Pioner forlag er et norsk bokforlag som ble startet i februar 2006 av Arve Juritzen, under navnet juritzen forlag. Forlaget ble i 2019 solgt til Petter Stordalens Strawberry Publishing. Forlaget utgir norsk skjønnlitteratur, biografier, krim, barnebøker og faktabøker og oversatt litteratur. Den største suksessen har vært bøkene til den amerikanske forfatteren Cecilia Samartin: Senor Peregrino (2006), Drømmehjerte (2008) og Salvadorena (2009).


Piratforlaget

Piratforlaget var det norske søsterforlaget til svenske Piratförlaget, som ble grunnlagt i 1999 av Jan Guillou, Liza Marklund og bokforleggeren Ann-Marie Skarp. Formålet med virksomheten var å gi forfatterne større innflytelse over bokdistribusjonen, og mer penger for bøkene. I stedet for vanlig royalty-lønn, betalte forlaget forfatterne halvparten av alle inntektene etter at utgifter er trukket fra.


Prokla Media

roklamedia er et kristent bokforlag tilknyttet Ungdom i Oppdrag. Proklamedia var et imprint i Luther forlag fra 2009 til 2013. I 2014 tok Ungdom i Oppdrag tilbake forlaget og driver det i dag som et eget aksjeselskap 100% eid av Ungdom i Oppdrag. Forlaget startet opp i 1975 i ut fra Ynglingen i Kristiansand. Virksomheten ble flyttet til Grimerud gård til Ungdom i Oppdrags nye senter i 1976.

Forlag i Norge på R

Religionskritisk forlag

Religionskritisk Forlag ble stiftet i 1979. Forlaget har gitt ut bøker av Ronnie Johanson og Walid al-Kubaisi, kunstplakater av Rolf Groven, tegneserieheftet Jesus Kristus & Co samt en CD med taler av Arnulf Øverland og Ole Hallesby. Av bokutgivelsene kan nevnes antologiene Luthers lille brune, Allahs lille brune og Guds lille brune samt kritiske bøker om Jesus, Snåsamannen og Nostradamus.


Rune forlag

Rune forlag var et norsk bokforlag for bl.a. bygdehistorie og friluftsliv, drevet på enmannsbasis av lærer og arkivar Erling Skjølberg i Trondheim. Han hadde drevet med sporadiske utgivelser på 50-tallet, på fulltid siden 1962. Forlaget holdt på til starten av 80-tallet.

Forlag i Norge på S

Salvata Kristelige Forlag

Salvata kristelige forlag ble startet i 1935, og var i mange år Frelsesarmeens offisielle forlag i Norge. I de senere årene har antallet utgivelser vært svært begrenset, og forlaget er i praksis ikke i drift lenger. Organisasjonen har i stedet valgt å gi ut bøker med Frelsesarmeens hovedkvarter som utgiver. Flere forfattere med bakgrunn i Frelsesarmeen har gitt ut bøkene sine, også bøker med stoff om eller fra Frelsesarmeen, på andre forlag.


Sandviks

Sandviks AS er et norsk bokforlag som ble etablert av Sigurd Sandvik i Stavanger i 1965. Forlaget har i tillegg avdelingskontorer i Sverige, Sveits og USA.


Scanbok forlag

Scanbok forlag var et norsk forlag. Forlaget ble etablert i 1985 med Knut Lindh som forlagssjef. Det ble kjøpt av Egmont og fusjonert med Hjemmets bokforlag i 1990. Scanbok forlag utga en rekke biografier og dokumentarbøker, bl.a. Øksemordene i Lille Helvete av Tore Sandberg, Trango triumf og tragedie av Stein P. Aasheim, Troll skal temmes av Karen-Christine Friele og Halleluja! av Dan Børge Akerø.


Schweitzerforlaget

Schweitzerforlaget er et norsk forlag som ble etablert 2004. Inspirert av Albert Schweitzer og det buddhistiske prinsipp om gavmildt å dele («dana»), fungerer forlaget som et non-profit «dana»-forlag, dvs. kunden selv avgjør i stor grad hva boken som ønskes kjøpt, skal koste. Forlaget satser på utgivelser innen emnene unitarisme, buddhisme, dikt, historie, filosofi og språk.


Selja Forlag

Selja Forlag er et norsk forlag, grunnlagt i 1996 med kontor i Førde. Den første boka som kom ut på forlaget, handlet om klosterruinene på Selja. Selja var i eldre tider et senter for hele vestlandskysten, og navnet skal gi uttrykk for at Selja Forlag er et forlag for hele Vestlandet. Forlaget gir ut i snitt mellom seks og åtte bøker hvert år, og til nå har de fleste hatt tema fra Sogn og Fjordane. Forlaget har utgitt over hundre bøker siden starten.


Servolibris

Servolibris, eksklusivt kulturforlag, drevet med støtte fra Leif Høeghs rederi ca. 1961-1970. Utga skrifter av Aasmund Brynildsen og Carl Høegh.


Setesdalsforlaget

Setesdalsforlaget ble stiftet i 1997. Ånund K. Homme var daglig leder i forlaget, som holdt til i Valle i Setesdal, fram til sin død 3. januar 2018. Forlaget hadde som målsetting å gi ut bøker på nynorsk, men de gav også ut andre bøker. Forlaget hadde et tilpasset print on demand-system hvor opplaget for boka kunne være nede i 100 eksemplarer og hvor forfatteren stod ansvarlig for en del av salget. I løpet av forlagets levetid ble det gitt ut over 150 titler.


Silke forlag

Silke forlag ble etablert i 2009, og ble i 2015 en del av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke. Silke utgir både norsk og oversatt skjønnlitteratur tilpasset en kvinnelig smak. Svenske Karin Brunk Holmqvist og Catharina Ingelman-Sundberg samt norske Karin Bjørset Persen og Heidi Bjørnes er kjente forfatternavn i katalogen.


Skald forlag

Skald forlag er et norsk forlag med kontor i Leikanger ved Sognefjorden. Det ble etablert i 1991 av Lars Nes og Jon Skjerdal. Forlaget gir ut blant annet foto-, kunst-, barne- og oppdragsbøker ofte i praktbokformat, for det meste på nynorsk men også på bokmål og andre språk (turistbøker engelsk, tysk, spansk, russisk, kinesisk, japansk). Forlaget utgir ca. 15 bøker i året.


Snøfugl forlag

Snøfugl forlag er et mindre norsk bokforlag, etablert i 1972, drevet av Åsmund Snøfugl. Virksomheten holder til i Melhus i Trøndelag. Forlaget har gitt ut mer enn 400 bøker (fram til 2016). Virksomheten startet med utgivelsen av romanen Tid i aske av den indiske forfatteren Debabrata Rej, oversatt til norsk i 1972. Siden har forlaget gitt ut både skjønnlitteratur og dokumentarer, hovedsakelig fra norske forfattere.


Solum Forlag

Solum Forlag er et uavhengig norsk bokforlag, grunnlagt i 1973 av Knut Endre Solum. Forlaget ble til som en forlengelse av kulturtidsskriftet Ergo, hvor både Stein Mehren og André Bjerke var flittige bidragsytere. Fra 2013 har forlaget vært en del av forlagsgruppen BVT, som forlagene Bokvennen forlag AS , Vidarforlaget AS, Transit AS og Pandora forlag AS også inngår i, og fikk da adressen Universitetsgata 14, 0164 Oslo.


Solørforlaget

Solørforlaget var et norsk bokforlag, etablert i 1989, og lenge drevet av Solør Litterære Forum, under ledelse av Svein R. Gjems. Forlaget ga ut over 40 bøker, og siden 1992 har de stått for den årlige utgivelsen av Solørboka, årbok for litteratur og historie (Oscar Brattlie, red.). I 2004 ble forlagets virksomhet overtatt av Trysil-forlaget, med hjemmel om mulighet for senere tilbakeføring til Forumet.


Some & Cos Forlag

Some & Cos Forlag var et norsk forlag som eksisterte fra 1923 til det ble oppkjøpt av Aschehoug i 1933. Forlaget hadde hovedvekt på oversatt skjønnlitteratur, særlig fra engelskspråklige land. Blant annet utga forlaget en serie med Shakespeare-oversettelser og var Martha Ostensos norske forlag.


Spartacus Forlag

Spartacus Forlag er et norsk forlag stiftet i 1989 som utgir mellom 20 og 30 titler hvert år. Utgivelsene spenner fra akademiske publikasjoner og studiebøker til mer populærvitenskapelig og generell litteratur.


St. Olav forlag

St. Olav forlag er et forlag som eies av Oslo katolske bispedømme. Det gir ut bøker med katolsk innhold, i mange år i samarbeid med Solum Forlag, som drev forlagsvirksomheten inntil 1. juli 2009, da bispedømmet selv overtok driften. Forlaget ble grunnlagt i 1846, tre år etter at Den katolske kirke igjen ble tillatt i Norge. Dermed er det et av Norges eldste forlag.


Steenske Forlag

Steenske Forlag (etablert 1829) var et norsk bokforlag, opprinnelig kalt Det Steenske Bogtrykeri. I likhet med Cappelen som også ble etablert i 1829, var Steenske en bokhandel, som hadde eget trykkeri som bigeskjeft. Theodor Steen (1825–1901) ledet det på sent 1800-tall, og var en av de som startet Den norske forleggerforening. Steenske hadde på denne tiden blitt et forlag som ga ut medisinsk og liberal religiøs litteratur.


Stiftelsen Akilles

Akilles – idrettsforlaget – er et norsk forlag organisert som en næringsdrivende stiftelse. Stiftelsen Akilles ble stiftet 3. mars 2003 av Norges idrettsforbund (NIF). Initiativtaker til opprettelsen var Tor Ingebrigtsen. Ingebrigtsen var daglig leder fram til 2018, da han gikk av med pensjon. I styret sitter representanter fra NIF, Norges idrettshøgskole og særforbund og ett eksternt medlem med bransjekunnskap og erfaring.


Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag er et norsk bok- og tidsskriftforlag i Tananger. Forlaget utgir bøker og blad for Brunstad Christian Church. Forlagets leder, og redaktør for bladet Skjulte Skatter er Sigurd Johan Bratlie. Ansvarlig redaktør er Brunstad Christian Church forstander Kåre J. Smith.


Suttung forlag

Suttung forlag er et norsk forlag tilknyttet Suttung-bevegelsen. Det gir ut studiebøker til studiesirklene i Ingeborg Refling Hagens studiesirkler, teaterprogram i forbindelse med oppførelsene på Suttungteatret, barnebøker og sanger til bruk i suttunggruppene for barn og unge.

Forlag i Norge på T

Tanum-Norli

Tanum-Norli var et norsk forlag. Det ble opprettet i 1976 ved en sammenslåing av forlagsdelen i de to forlagsbokhandlerfirmaene Johan Grundt Tanums forlag, som var stiftet i 1933, og Olaf Norlis forlag, som var stiftet i 1890 av Olaf Norli.


Tapir Akademisk Forlag

Tapir Akademisk Forlag er et tidligere norsk forlag som var en del av SiT Tapir AS, som eies av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Forlaget ble startet i 1921, og ga ut fag- og lærebøker for universitets- og høyskole- samt profesjonsmarkedet. Forlaget ga særlig ut bøker innen teknologi og realfag. Det utga i 2007 omkring 80 nye titler i året, hadde 12 ansatte og en omsetning på 20 millioner kroner.


Teknisk forlag

eknisk forlag var et norsk forlag som gav ut bøker som Mitt skattkammer, Hjemmets vedlikehold og Husmorens arbeidsbok.


Teknologisk forlag

Teknologisk forlag var en utgiver av faglitteratur som ble grunnlagt i 1958 av Rudolf Jenssen. Det spesialiserte seg på produksjon av smalere teknisk orientert litteratur og praktiske veiledninger for et bredere publikum. Forlaget ble overtatt av Egmont i 1988 og siden fusjonert med J.W Cappelen, som på sin side ble del av det større konsernet Cappelen Damm. Cappelen Damm fortsatte med å utgi bøker under Teknologisk Forlags imprimatur.


Tell forlag

Tell forlag AS ble etablert av Tell-Christian Wagle i 1986. Forlaget utgir skolebøker for grunnskole og videregående skole, lærebøker for høyere utdanning og sakprosa. Fra 1986 til 2010 ble det utgitt 275 bøker. Forlaget har blant annet utgitt norskverket Tuba Luba og matematikkverket Mattis og Mattea for grunnskolen samt en rekke læremidler til sceniske fag og kunstfag. Tell forlag er medlem av Den norske Forleggerforening og distribuerer gjennom Sentraldristribusjon as.


Tiden Norsk Forlag

Tiden Norsk Forlag er et norsk forlag som ble dannet av Arbeiderpartiet i 1933. Tiden er heleid av Gyldendal Norsk Forlag AS og utgir i dag skjønnlitteratur og generell litteratur


TL-klubben

TL-klubben er en bokklubb for jenter mellom 9 og 15 år, drevet av forlaget Stabenfeldt AS. Klubben har i dag ca. 15 000 medlemmer og finnes også i Sverige og Finland. TL-klubben ble startet i 1987, og redaktøren for den norske klubben er Else K. Jacobsen. Navnet TL er en forkortelse for Topp Lesning. Men da klubben startet, sto TL for «Tuppen og Lillemor» på grunn av de populære tegneseriebøkene som medlemmene fikk i pakkene.


TransFe:r forlag

TransFe:r Forlag er et norsk forlag med oversettelse som omdreiningspunkt. Forlaget ble etablert i 2007 i Bergen, hadde base i Oslo fra 2010-2017, og holder nå til på Lillehammer. Forlegger er Cathrine Strøm.


Tromsø Bokhandels forlag

Tromsø Bokhandels forlag er et forlag i Tromsø. Det har utgitt bøker i humorsjangeren med forfattere fra Tromsø.


Trysil-forlaget

Trysil-forlaget er et norsk bokforlag i Søre Trysil. Forlaget ble etablert i 1993 som familieforetak i regi av journalist og forfatter Thorbjørn Bakken.


Tun forlag

Tun forlag er et norsk bokforlag. Forlaget var tidligere et datterselskap av Tun Media, men ble i 2012 overtatt av Forlagshuset Vigmostad & Bjørke As.


TUR Forlag

TUR Forlag er et norsk forlag basert i Bergen. Det ble grunnlagt i 2011 av Carina Elisabeth Beddari.


Turbokforlaget

Turbokforlaget er et lite norsk bokforlag etablert i 2004. Det har som formål å utgi turguider. Ideen er å vise vei med mange bilder. Det gir mer presis guiding enn tekst, i tillegg får en også se hva turen innenbærer av belønning (som utsikt) og vanskeligheter. Til nå er utgitt Turbok for Molde og Omegn i 2004, Turbok for Ålesund og Omegn i 2006, Turbok II for Molde og Omegn 2007, Turbok for Kristiansund 2008, Skiturer i Romsdal 2009 og Turbok for Sydenferien 2010.

Forlag i Norge på U

Undercover forlag

Undercover AS ble startet av Leif Magne Lervik og Geir Mong i 2008. Forleggerne eier hver sin halvpart av selskapet. Forlagets første bokliste bærer preg av at de satser på norsk litteratur for barn og voksne i tillegg til bøker for lesetrening og diverse sakprosa.


Unipub

Unipub er et tidligere norsk akademisk forlag, eid av Studentsamskipnaden i Oslo. Det var organisert som en avdeling i Akademika.


Universitetsforlaget

Universitetsforlaget AS er et norsk akademisk forlag, som utgir faglitteratur og tidsskrifter rettet mot det norske og skandinaviske markedet. Forlaget utgir lærebøker innenfor de fleste fagområder innen høyere utdanning. Universitetsforlaget har 41 ansatte (2017). Hvert år utgis det omkring 140 nye og reviderte boktitler. Universitetsforlaget utgir 80 tidsskrifter hvorav 33 utgis som open access. Alle forlagets tidsskrifter samt open access bøker publiseres på plattformen Idunn. Universitetsforlaget publiserer også juridiske kommentarer og litteratur på kommentarutgaver.no.

Forlag i Norge på V

Vega Forlag

Vega Forlag er et norsk forlag som ble etablert i mai 2003. Selskapet er privat eid og holder til i Oslo. Forlaget gir ut oppslagsverk, skjønnlitteratur, fakta- og håndbøker. Blant bestselgerne er Ingrid Bjørnovs Pianobok. Omsetningen i 2008 var 15 millioner kroner. Forlagssjef er Finn Jørgen Solberg.


Vendetta Forlag

Vendetta Forlag ble startet høsten 2009 av Thomas Ingebrigtsen Lem og Pål Stokka. Vendetta ble etablert som et nisjeforlag og tar sikte på å gi ut bøker innenfor sjangrene krim- og spenning. Forlagets første utgivelse var av forfatteren Paul Charles, og hans bøker om kriminalinspektør Christy Kennedy (2010). Andre forfattere Vendetta gir ut i 2010 er John Connolly, Heather Gudenkauf, Helen Grant og S.M. Weiergang.


Verbum Forlag

Verbum Forlag er en privat stiftelse med et ideelt formål. Stiftelsen driver nonprofit forlagsvirksomhet på kristen basis. Verbum Forlag ble stiftet 26. april 1820, og er dermed Norges eldste eksisterende forlag (9 år eldre enn Cappelen). Forlaget het opprinnelig Selskabet for Christelige Underviisnings- og Andagts-bøkers Udgivelse, etter hvert forkortet til Andaktsbokselskapet. Det sprang ut fra Det Norske Bibelselskap som ble stiftet fire år tidligere, i 1816. Forlaget har vært i kontinuerlig drift siden, under ulike navn. Navnet Verbum Forlag har vært i bruk siden 1985.


Vett & Viten

Vett & Viten er et norsk forlag etablert i 1987. Det utgir lærebøker innen en rekke fagområder for videregående skoles yrkesfaglige linjer, teknisk fagskole og høgskoler/universitet, fagbøker innen petroleumstekniske fagområder og fotturguider for rekke bynære områder i Sør-Norge. Innen datafag var forlaget i en periode norsk hoveddistributør for dataforlag i USA og Storbritannia og utgiver av norske utgaver av en rekke brukerbøker fra bl.a. Microsoft Press og Adobe.


Vidarforlaget

Vidarforlaget (stiftet 28. april 1992 i Oslo) er et norsk forlag, vesentlig utgiver av tekster innen filosofi og essayistikk, og en vidererføring av et tidligere forlag ved det samme navn og målgruppe, som ga ut antroposofi-fokuserte tekster av Rudolf Steiner, Richard Eriksen og Hermann Poppelbaum. Det er lokalisert i Universitetsgaten 14 i Oslo.


Villanden forlag

Me starta i 2008 og har gitt ut 15. bøker, både sakprosa lyrikk og omsett litteratur. Me gjev helst ut bøker på nynorsk. Fleire av bøkene er kjøpte inn av Norsk kulturfond.
villanden.no

Forlag i Norge på Z

Zonic Entertainment

Zonic Entertainment er et norsk nisjeforlag med musikk relatert til den amerikanske komponisten/artisten Frank Zappa. Forlaget ble opprettet 2007 og eies av Hot Club Records.

Tegneserieforlag etc.

Bladkompaniet

Bladkompaniet AS er et norsk forlag som historisk har utgitt billigbokserier, tegneserier, ukeblader og generell populærlitteratur. Forlaget utgir over 200 bøker i året, i hovedsak norske romanserier. Bladkompaniet ble etablert den 2. september 1915. Bladkompaniets første utgivelse var Tidsfordriv, bladet hadde allerede kommet ut med 21 nummer da forlaget ble stiftet. Nummer 1-20 hadde ingen opplysninger om utgiver, men i nummer 21 som utkom ca. en måned før stiftelsen sto det: «Utgitt av Bladkompaniet A/S». Av Bladkompaniets publikasjoner var Detektiv-Magasinet den mest kjente.


Dongery

Dongery er et norsk tegneseriekollektiv med base i Oslo som ble opprettet i 1997. Dongery drives av vennegjengen Bendik von Kaltenborn, Flu Hartberg, Kristoffer Kjølberg, Sindre W. Goksøyr, Anders DaMonso og Marius Horn Molaug.


Jippi forlag

Jippi forlag er et norsk tegneserieforlag. Forlaget har spesialisert seg på å gi ut tegnere som er mer interessert i å lage lengre historier, enn stripeformatet som er vanlig for humortegneserier. De huser noen av dagens viktigste norske serietegnere.


Kelpie forlag

Kelpie forlag er et norsk undergrunnsforlag som har gitt ut en håndfull tegneserier innenfor sjangrene fantasy, horror og science fiction. Antologiserien Blodige Grøss er en av forlagets mest kjente antologi.


KickAss Comics

Kick Ass Comics er et norsk tegneserieforlag som gir ut tegneserieheftene «Ghasp» og «Søppel». Forlaget ble startet i år 2000, av Geir Moen (1976), som var redaktør fram til 2002 da Espen Jørgensen tok over. Forlaget har utgitt norske serietegnere som blant annet Geir Moen (1976), Håvard Johansen, Espen Jørgensen(Redaktør) og Siv Nordsveen. Bladenes profil har vært på absurde og actionpregede serier.


Magikon

Magikon forlag er et lite, norsk forlag etablert av illustratørene Kristin Roskifte og Svein Størksen i 2007. Magikon er et nisjeforlag som gir ut bildebøker og andre bøker med tilknytning til fagområdet visuell kommunikasjon og kultur.


No Comprendo Press

No Comprendo Press er et norsk forlag som gir ut norske og utenlandske tegneserier og bøker i Norge. Forlaget ble startet av Espen Holtestaul og Hallvard Bratberg i 1992. No Comprendo Press har de siste år gitt ut mest tegneseriebøker, bildebøker for barn, og Anna Fiskes barneblad Rabbel, samt nyutgivelse av Olaf Gulbransson: Det var engang/Og så videre, og Pushwagner: Soft City, som er fra 1969-75. I 2009 gikk Dongery-kollektivet med sine bokutgivelser til No Comprendo Press.


Pokus forlag

Pokus forlag er et norsk forlag som utgir tegneserier av unge norske tegneserieskapere. Pokus ble startet i 1999 av blant annet Stian Andreassen som fungerer som redaktør, med Øyvind Lauvdahl og Karl Bjølseth i resten av redaksjonen. Alle som arbeider med Pokus jobber på idealistisk grunnlag, og derfor får ingen betalt. Alle inntekter går uavkortet til nye utgivelser.


Se-Bladene

Se-Bladene var et tegneserieforlag som gav ut forskjellige tegneserier i Norge på 1960-tallet, muligens fra 1950-tallet til ut på 1970-tallet. De hadde kontor i Tanke Svilands gate i Stavanger. De gav blant annet ut tegneseriebladene Vill Vest (Kaptein Miki) og Præriebladet (Davy Crockett), og muligens andre tegneserier med handling fra det ville vesten eller 2. verdenskrig. Noen tegneserieblad med handling fra 2. verdenskrig var «På vingene» og «Spion 13». Et tegneserieblad med handling fra det ville vesten inneholdt historier med forskjellige hovedpersoner, f.eks. sheriff Buck Jones eller Dick Djerv som var sersjant i Canadas ridende politi. Navnet på bladet var «Texas».


Seriehuset

Seriehuset var et norsk tegneserieforlag som i hovedsak gav ut amerikanske superheltserier fra Marvel Comics og norske humortegneserier i albumformat. Noen av de mest kjente utgivelsene deres var Simpsons Comics, som var oversatt etter den originale amerikanske utgaven.


Thule Forlag

Thule Forlag er et lite norsk forlag som særlig utgir tegneserier. Forlaget ble etablert i 1992 og har postadresse på Hamar i Hedmark. Thule forlag har blant annet utgitt gamle serier som kan vekke nostalgiske minner hos et voksent publikum, for eksempel Prins Valiant, Mandrake, Kaptein Miki og Davy Crockett. Fra 1995 til 2005 utgav forlaget de folkekjære tegneseriene med Jens von Bustenskjold i en komplett samling på 20 bind.


Toons Mag

Toons Mag er et nettbasert tegnemagasin som publiserer tegninger, karikatur, seriestriper og animasjoner. Det er en flerspråklig og internasjonal publiseringsplattform for tegneserier og politiske og satiriske karikatur- og avistegninger, som utgis av Arifur Rahman.


Westwind forlag

Westwind forlag ble startet i 2003 og har sitt utspring fra Raptusfestivalen i Bergen. Forlagets mål er å øke interessen for tegneserier og tegnede medier i Norge. Ideen om å starte et forlag ble sådd på en togtur tilbake fra tegneseriefestivalen i Bristol av Frode Haaland og Arild Wærness.

Kilde: Wikipedia

by braadland as // © 2024
optimalized with Sonar SEO
annonsere? // advertise?